GROEIEN 

IN 

LIEFDE EN TEDERHEID

Vervolgverhaal - Blijvende vrienden gezocht

De volgende weken ga ik jullie steeds een fragment vertellen uit het verhaal 'Blijvende vrienden gezocht'. 

Dit kortverhaal neemt ons mee in het verhaal van Eva, die met haar ouders naar een nieuwe stad verhuist. 

Vindt ze nieuwe vrienden? En ... wat nu met haar 'oude' vrienden?

LES 9: Vlinders in de buik

Opdracht: Maak een woordspin rond vriendschap en liefde

trouw - respect - aandacht voor elkaar - tederheid - warmte - nabijheid - aanrakingen - knuffels - vergeving - eerlijkheid - vertrouwen - samen dingen doen - samen praten - begrip - verbondenheid - erkenning - liefde - waardering - ondersteuning - delen - plezier

 1. Zet met blauw een kruisje bij de 3 woorden die volgens jou het best bij vriendschap passen.
 2. Zet met rood een kruisje bij de 3 woorden die volgens jou het best bij liefde passen.

Bespreken

 • Werden er veel dezelfde woorden gekozen?
 • Waarom werden er dezelfde woorden gekozen?
 • Waarom werden er andere woorden gekozen?

Filosoferen: Wat is het verschil tussen vriendschap en liefde?

 • Is liefde een speciale vriendschap? Waarom wel/niet?
 • Kun je het ook omgekeerd zeggen? Is vriendschap een soort liefde?
 • Als liefde een soort vriendschap is, waarom word je dan niet op al je vrienden verliefd?
 • Zijn er verschillende soorten liefde? Waarom wel/niet? Welke?
 • Kan je het woord liefde soms ook vervangen door 'God'? Waarom wel/niet?

Opdracht: Liefde is ...

 • Kan je een eigen 'Liefde is ...' uitspraak maken met een passende tekening?
 • Je mag ook 'Vriendschap is ...' proberen, als je dat makkelijker vindt.

Opdracht: Elfjes over liefde/vriendschap

Maak een elfje over liefde of vriendschap. Maak er ook een mooie tekening bij.

Een elfje is een kort gedicht van 11 woorden.

 • 1ste regel 1 woord
 • 2de regel 2 woorden
 • 3de regel 3 woorden
 • 4de regel 4 woorden
 • 5de regel 1 woord, dat alles samenvat
 • Woorden hoeven niet te rijmen 

Les 8: Mijn fantastische lichaam

Meditatie - De kracht van het eigen lichaam ontdekken

Werkwijze

 • Ga in een kring staan met je gezicht naar buiten.
 • Zet een paar passen voorwaarts. Op deze manier kom je zo weinig mogelijk in elkaars blikveld (privacy).

Doel meditatie

Je leert dat je waardevol bent en dat je respect mag opeisen voor je lichaam.

Ervaringen uitwisselen

 • Hoe heb jij deze opdracht ervaren?
 • Wat vond jij gemakkelijk? Wat vond je moeilijk?
 • Hoe voelde jij je?
 • Aan welke behoefte werd nu tegemoetgekomen?
 • Wil jij hier iets uit meenemen voor je leven?
 • Hoe zou jij nu reageren als jij Eva was?

Meditatiemoment - Chakra's

Werkwijze

 • Deze oefening kan heel traag gebeuren en nodigt uit tot ontspanning.

 • Meditatiemeester (of lkr) geeft een teken dat de meditatie begint.
 • Je zit eerst gedurende een minuut in een lotushouding of recht op een stoel, met beide voeten op de grond.
 • Je verplaatst je in gedachten van de ene chakra naar de andere en laat zo de energie in je lichaam stromen.
 • In het boeddhisme en het hindoeïsme kent men het getal 7: de 7 chakra's verwijzen naar 7 belangrijke plaatsen in ons lichaam. Er zijn 7 belangrijke zenuwknopen van de ruggengraat waardoor levensenergie stroomt.
 • Je begint van beneden (wortelchakra) naar boven (kruinchakra).
 • Je sluit je ogen en plaats je hand op de plaats van de chakra die de lkr van beneden tot boven vernoemt. (De onderste chakra bepalen ze door het dichtknijpen van de billen.)
 • Na een tijd plaats je je hand niet meer op hun lichaam, maar ga je enkel met je aandacht (in gedachten) naar de plaats van de chakra.

Nog enkele aanwijzingen

 • Zo laat de lkr de aandacht van de lln van de ene chakra naar de andere gaan, van beneden naar boven, en van boven naar beneden.
 • Ze blijft de chakra's nog even benoemen.
 • Op deze manier trekken de lln een denkbeeldige (energetische) lijn, die ze ev nog knn volgen door hun hand op 10cm afstand van de plaatsen op hun lichaam te verplaatsen.
 • Ze laten de lijn beneden en oven doorlopen, van de aarde tot de hemel en van de hemel tot de aarde. Voelen jullie de energie stromen?

Voor gevorderden

 • Deze oefening kan regelmatig herhaald worden, als een soort meditatie.

Meditatie met verkenning van het eigen lichaam

Vooraf + werkwijze

Ik ga nu samen met jullie op zoek naar het gevoel dat Eva nu diep vanbinnen heeft.

 • Ga in een kring staan met je gezicht naar buiten.
 • Zet een paar passen voorwaarts. Op deze manier kom je zo weinig mogelijk in elkaars blikveld (privacy).
 • Doe je schoenen uit. Hou de kousen aan omwille van het warm gevoel. Wanner je je voeten moet masseren, kan je die eventueel nog uitdoen.
 • Deze opdracht onwennig kan voelen, maar het is een goede oefening is om goed voor jezelf te zorgen.

Doel opdracht

Het is niet belangrijk als je de opdrachten volledig correct uitvoert. Het doel is om teder met zichzelf om te gaan. Wie een beweging niet correct uitvoert, maar liefdevol met zichzelf omgaat, doet het dus goed.


Ervaringen uitwisselen

 • Hoe heb je deze opdracht ervaren?
 • Wat vond je gemakkelijk? Wat vond je moeilijk?
 • Hoe voelde jij je?
 • Aan welke behoefte werd nu tegemoetgekomen?
 • Wil jij hier iets uit meenemen voor je leven?

Les 6: De vriendschap vieren

Filmpje: Wandel- en zitmeditatie 'Vriendschap'

Wandelmeditatie

 • De foto's over vriendschap hangen verspreid over de klas. 
 • Je krijgt de tijd om rustig rond te stappen tijdens deze meditatieve wandeling.

Stap rustig rond en bekijk de foto's. Jullie hoeven niet mooi achter elkaar te lopen. Je mag wat sneller of langzamer stappen dan de anderen, maar ieder probeert rustig rond te kijken. Kijk naar de foto's.

Stop af en toe bij een foto en denk eens na. Heb jij ooit al iemand dit zien doen? Misschien heeft iemand dat al voor jou gedaan?

Hoe voelde jij je toen? Wat roept dat bij jou op? Welk gevoel heb je als je daaraan terugdenkt?

Doet de foto je aan een vriend of een vriendin denken? Wat betekent die vriend of vriendin voor je?


Zitmeditatie

Ga verspreid in het lokaal zitten.

 • De foto die jou het meest aanspreekt neem je mee naar je zitplaats en leg je voor je.
 • Kies zelf een houding die je comfortabel vindt.
 • Een meditatiemeester (of lkr) geeft met een geluidssignaal (schel geluid) aan dat de meditatie begint.

Sluit je ogen. Adem diepen adem heel langzaam weer uit. Doe dat nog eens. Adem diep in. En adem langzaam weer uit.

Denk aan die persoon. In gedachten komt die persoon steeds dichter bij je. En dichter. En dichter. Die persoon is nu heel dicht bij jou.

Denk aan wat die persoon voor je doet. Misschien zorgt die persoon voor je. Misschien heeft die persoon je getroost of geholpen toen je het moeilijk had. Misschien maakt die persoon je vrolijk en blij.

Denk ook aan hoe jij je daarbij voelt. Sta daar even bij stil. Wat zou die persoon nu tegen je zeggen? Welk gevoel roept dit bij je op?

Houd dit gevoel nog even vast.

(Houd een rustpauze terwijl de muziek verder speelt.)

Haal nog eens diep adem en adem langzaam weer uit. Open je ogen.

 • De meditatiemeester (of lkr) beëindigt de meditatie met het afgesproken signaal.

Filmpje: Wat is de betekenis van het woord 'Vriendschap'?

In het volgende filmpje vind je enkele mooie uitspraken over wat vriendschap nu eigenlijk is.

Opdracht: Maak je eigen vriendschapssymbool

 • Ontwerp, maak zelf een symbool dat voor jou vriendschap 'omschrijft'.
 • Schrijf er ook een passende spreuk, zegswijze, zin, ... bij om te verklaren waarom je dit gekozen hebt.

In bijhorende PowerPoint vind je enkele leuke voorbeelden.

Les 5: Jezus over liefde

Strip - Houd van elkaar

Hier vind je het gebod dat Jezus aan zijn vrienden gaf: HOUD VAN ELKAAR. 

Zou de wereld er niet mooier uitzien als we dat elke dag zouden proberen?

Opdracht: Maak een reclameboodschap over de boodschap van Jezus

Stel je voor ... op een dag komt Petrus een reclamebureau binnen:

'Meneer, mevrouw. Ik heb een probleem. Ik ben razend enthousiast over Jezus en ik vind dat andere mensen ook zouden moeten weten wat Hij gezegd en gedaan heeft. Enkele vrienden van mij hebben al een evangelie geschreven en Paulus en nog wat anderen schrijven regelmatig brieven... Maar ik heb de indruk dat die teksten voor sommige mensen te moeilijk zijn en te lang, zodat ze die niet lezen. Daarom dacht ik dat een reclameboodschap op de tv misschien een goed idee zou zijn. Hierin kunnen we kort maar krachtig uitleggen wat Jezus de mensen nu precies duidelijk wil maken.'

'Goed', zegt de reclameman - die ook geen tijd heeft om het evangelie te lezen - 'en wat moet die boodschap dan inhouden?'

'Wel', zegt Petrus, 'de laatste keer dat Jezus met ons het paasfeest vierde, zei Hij: 'Ik geef jullie een nieuw gebod. Zoals ik van jullie heb gehouden, zo moeten jullie van elkaar houden.'

'Volgend mij is dat krachtig genoeg om er een reclame boodschap over te maken.'

'Daar zullen wij over nadenken', zegt de reclamejuf.

'Geweldig', antwoordt Petrus, die zich nu al verheugt.

LES 4: Jij bent zo tof, omdat ...

Filmpje: Daarvoor ben jij mijn vriend - Bert en Ernie

Ernie vertelt waarom Bert zijn vriend is. Wat vinden jullie ervan, is Ernie een goede vriend?

Filmpje: Wat is vriendschap?

Een collega godsdienstleraar gaf de volgende opdracht aan zijn leerlingen: toon in het kader van de lessen een foto of video. Eén van zijn leerlingen maakte zelf een filmpje over wat vriendschap volgens hem is. Een applaus voor Lennert uit  't Kompas!

Muziek bij thema 'Groeien in liefde en tederheid'

Vriendschap - Frets!

Een prachtig lied over vriendschap! Luister vooral goed naar de tekst. Meezingen is NIET verboden!

Onze vriendschap - Alain Clark

Geniet van deze officiële videoclip van de track 'Onze Vriendschap', de originele titelsong van de film 'Oorlogsgeheimen'. Over een vriendschap tijdens W.O.II

Onze vriendschap - Alain Clark (lyrics)

Met deze video kan je meezingen met dit wondermooie lied.

Je hebt een vriend - #LikeMe (officiële clip)

Origineel een liedje van K3, maar deze versie van #LikeMe is zeker de moeite waard. 

Je hebt een vriend - #LikeMe (lyrics)

Zing dit lied over vriendschap luidkeels mee!

You've got a friend - Natalia

Cover van K3 'Je hebt een vriend', tijdens liefde voor muziek.