VERGEVING EN VERZOENING

LES 7: Wie volgt het voorbeeld van Jezus?

Verhaal - Spijt

Het volgende verhaal heb je zeker al eens meegemaakt.
 • Is dit verhaal herkenbaar?
 • Wie heeft dit nog nooit meegemaakt? Hoe komt dat?
 • Wie heeft zich nog nooit schuldig gevoeld.

PowerPoint - Sacrament van de verzoening

Als je op de foto klikt, zie je 4 afbeeldingen die te maken hebben met het sacrament van de biecht.

Het sacrament van de verzoening heeft vele namen:

 • boetesacrament
 • sacrament van de bekering
 • sacrament van de biecht
 • sacrament van de vergeving
 • sacrament van de verzoening

Tijdens de biecht vertelt iemand zijn fouten en zonden tegen een priester. Soms gebeurt dat in een biechtstoel. De priester mag daar niets van verder vertellen. Dat noemen we het biechtgeheim.

Verhaal - De Verzoening

Kolet Janssen vertelt in dit verhaal, dat sorry zeggen tegen elkaar en tegen God, niet altijd gemakkelijk is.

LES 6: Nelson Mandela

Filmpje - Wie was Nelson Mandela?

Nelson Mandela heeft zijn hele leven gevochten tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij werd ervoor in de gevangenis gegooid, maar werd uiteindelijk president en won de Nobelprijs voor de vrede. Op 5 december 2013 overleed hij.

Filmpje - Wat was apartheid?

Eeuwenlang speelt een kleine, witte minderheid de baas in Zuid-Afrika. De apartheid maakt van zwarte mensen tweederangsburgers met weinig rechten. Na jarenlange protesten onder leiding van Nelson Mandela, wordt in 1990 de apartheid officieel afgeschaft.

Filmpje - Nelson Mandela, geweldloos verzet tegen apartheid in Zuid-Afrika

In de klas bespraken we in het kort het leven van Nelson Mandela: een bijzondere man!

Lied - Nelson Mandela (Kinderen voor Kinderen)

Kinderen voor Kinderen maakte enkele jaren geleden een liedje rond de figuur van Nelson Mandela. Je kan het hieronder beluisteren en ... meezingen.

Lied - Free Nelson Mandela

Door dit lied uit 1983 leerden een heleboel mensen Nelson Mandela en apartheid kennen.

Informatief filmpje: Schooltv - Nelson Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika

Klik op onderstaande afbeelding en je vindt een informatief filmpje over Nelson Mandela.

Nog meer info over Nelson Mandela

 • Webpagina - Nelson Mandela zijn leven
 • Wikikids - Nelson Mandela

Wil je nog meer weten over Nelson Mandela? Bezoek dan onderstaande webpagina's.


LES 5: Jezus geeft het voorbeeld

Website - Sorrybox

Vergeving vragen niet gemakkelijk is. De eerste stap naar iemand zetten na een fout is niet evident.
Op de website www.sorrybox.be vind je verschillende manieren om het goed te maken, om sorry te zeggen.

Een aanrader! 

Verhaal - Vergeven zonder einde

Naar Matteüs 18, 21-35 vrij verteld door Kolet Janssen

Nu is het genoeg geweest, zeggen wij weleens, als iemand ons voor de zoveelste keer pijn doet. Maar dat ziet Jezus anders.

De vrienden van Jezus vragen zich af hoe vaak je iemand moet vergeven. Zeven keer misschien? Dat lijkt hen al heel veel. Maar Jezus maakt een ander rekensommetje.

Liedjes over vergeven

1. 7 X 70

2. Vergeven (zeven maal zeventig maal)LES 4: Een vader en twee zonen

Bijbelverhaal - Een vader en 2 zonen

In het Bijbelverhaal 'Een vader en 2 zonen' ontdekken we dat de vader heel veel van zijn jongste zoon houdt. De vader uit het verhaal is zoals God zelf is. Hij vergeeft zijn zoon en neemt hem terug in z'n armen wanneer hij thuiskomt.
Jezus probeert ons met dit verhaal te laten zien dat wij elkaar kunnen vergeven zoals de vader zijn jongste zoon vergeeft. 

Hiernaast wordt het verhaal door de juf verteld (zoals in de klas).

Andere filmpjes over deze parabel

1. Sandy Tales - Een vader en 2 zonen

Hier wordt het verhaal 'Een vader en 2 zonen' door een zandkunstenaar verteld.

2. Verhalen uit de Schatkist - De broers

Lied - Welkom thuis

In de les hebben we samen geluisterd naar het lied 'Welkom thuis'. Hierin herken je heel duidelijk het verhaal van 'Een vader en 2 zonen'. 

Dit is een ander begeleidend filmpje dan we in de les gezien hebben.

Rap - De verloren zoon

Hier kan je het verhaal van de Vader en 2 zonen beluisteren in rapvorm.

Ben jij ook een geboren rapper? Laat je maar eens horen!

Lied - Verloren Zoon (Elly & Rikkert)

Een prachtig luisterlied over het verhaal 'De vader en 2 zonen'.


LES 3: Geweldloze communicatie.

Lied - Giraf

In de klas hebben we gewerkt rond Geweldloze Communicatie. Samen met Giraf en Jakhals leren we op een fijne manier met elkaar omgaan.

Weet je niet meer precies hoe het in elkaar zat? Luister en rap (zing) mee met het lied 'Giraf'.


LES 2: Sorry, excuseer

Filmpje - Sorry zeggen en een hand geven! De luizenmoeder

Is sorry zeggen zo simpel, of is het toch iets moeilijker? Wat vind jij?

Schooltv - Waarom is het moeilijk om sorry te zeggen?

Vind jij het moeilijk om sorry te zeggen? Sommige mensen zeggen sorry zonder het te menen, andere krijgen het woord niet over hun lippen. Hoe komt dat?

LES 1: Vergeving en verzoening?

Verhaal - De prop papier

In de klas luisterden we naar en deden we mee met het volgende verhaal over de gevolgen van pesten.

Hoekenwerk - Vergeving en verzoening

In 4 hoeken onderzoek je telkens een ander aspect van het thema.

Spel - Levende knoop: 'Hoe kunnen we een ruzie ontwarren?

 • 1 leerling gaat weg.
 • De andere leerlingen vormen een kring (handen vasthouden).
 • Door een 'knoop' te maken: over handen stappen, onderhanden door kruipen, draaien ... (ze mogen de handen niet loslaten!!!) = symbool voor 'ruzie' of 'conflict'.
 • De leerling komt terug en probeert de 'knoop' stap voor stap te ontwarren. Hij/zij geeft telkens opdrachten om de 'knoop' te ontwarren.
 • Bij elke stap die tot ontwarring leidt (symbool voor 'het terug goed maken') ook een manier zoeken hoe je een ruzie terug goed kunt maken.

Liedjes bij het thema

Lied - Sorry zeggen

Een leuk lied bij het thema 'Vergeving en verzoening'.

Iedereen weet het, sorry zeggen is niet altijd gemakkelijk!

Lied - De spons erover

'De spons erover' wil zeggen: het vorige wegdoen en opnieuw beginnen. Het wil ook zeggen: iemand vergeven, iemand een nieuwe kans geven, ... Niet altijd gemakkelijk!