AARDE EN VRUCHTBAARHEID

LES 5: We leven in beelden/zoveel beelden (selfies, series, games), kan ik verbeelden?

Lied: De aarde - Urbanus

Gesprek:

 • Waar gaat dit lied over?
 • Wat raakt jou in dit lied?
 • Past dit lied volgens jou bij het thema 'Aarde en vruchtbaarheid'? Waarom wel/niet?
 • Herken je elementen waarrond we tijdens dit thema gewerkt hebben? Waarom vind je dat?
 • Kom je nieuwe dingen op het spoor die volgens jou bij dit thema passen? Waarom wel/niet?

Andere versies: Lied - De aarde

Beeldmeditatie 4: 'De Schepping' van Sieger Köder

Aarde en vruchtbaarheid

De voorbereiding

We lezen deze zin op verschillende manieren samen:

 • in stilte, alleen met de lippen
 • luid
 • fluisterend
 • alleen in gedachten
 • heel langzaam
 • heel snel
 • ...

Stiltemeditatie

 • Tik tegen de klankschaal
 • Meditatiemeester: Zit neer, stil en rechtop. Sluit nu zachtjes je ogen. Fluister in gedachten de woorden 'aarde en vruchtbaarheid'. Probeer aan niets te denken. Telkens wanneer je aan iets denkt, zeg je de woorden 'aarde en vruchtbaarheid'.
 • Na 1 of 2 of 4 minuten stopt de meditatiemeester de meditatie met een tik tegen de klankschaal
 • Wanneer de kinderen hun ogen openen horen ze de muziek en zien ze het schilderij.

Interpretatie schilderij - Terugblik Thema

 • Open je ogen en kijk naar het beeld.
 • Wie kan nog eens herhalen wat we allemaal zien op dit schilderij?
 • Past dit schilderij bij ons thema 'Aarde en vruchtbaarheid'? Waarom wel/niet?
 • Zijn er beelden die je doen denken aan een bepaalde deel van dit thema?

Creatieve verwerking van het thema

Enkele voorstellen:

 • Je vindt bij de meeste voorstellen een stappenplan als je op de afbeelding klikt.
 • Je mag het thema natuurlijk ook op een andere manier creatief tot uiting brengen.

1. Schilderij maken: Hoe stel jij de aarde voor?

2. Haiku's schrijven over het thema

Mensen overal op de wereld zijn verwonderd, blij en dankbaar voor de natuur. Ook de mensen in Japan zijn blij en verwonderd over de natuur. Zij drukken dat uit in haiku's: dat zijn gedichtjes met een speciale vorm.

 • 3 regels en 17 lettergrepen
 • 1ste en 3de regel hebben 5 lettergrepen
 • 2de regel heeft er 7
 • De woorden mogen niet rijmen

3. Elfje schrijven over het thema

Is een gedicht met 11 woorden.

 • 1ste regel 1 woord
 • 2de regel 2 woorden
 • 3de regel 3 woorden
 • 4de regel 4 woorden
 • 5de regel 1 woord, dat alles samenvat
 • Woorden hoeven niet te rijmen 

4. Mimespel op 'The Mission' van Ennio Morricone


6. Fotocollage over de natuur

7. Dans: Mother I Feel You

8. Rap of lied maken over het thema

 • TIP! Als je op de foto klikt, vind je verschillende loops die je kan gebruiken bij je rap.

9. Een klankspel bij het lied de zaaier

10. Een zadenmozaïek maken over het thema

LES 4: 

Het zit vanbinnen, heel diep vanbinnen! Wat?

Meditatieoefening met het zaadje

 • Zoek een plek in de klas. Houd voldoende afstand van elkaar.
 • Luister naar de tekst en probeer rustig, zonder te praten dit uit te beelden.
 • Jullie krijgen allemaal een zaadje in je hand.

Dit is een boomzaadje.

Sluit je ogen en concentreer je op het zaadje in je handen.

De gelijkenis van de zaaier (Mc. 4, 1-20)

Inleiding

Weer is Jezus aan het praten. Maar er komen zoveel mensen bij dat er niet genoeg plaats meer is. Daarom stapt Jezus in een boot, zodat allen Hem kunnen horen.

En Hij begint verhalen te vertellen. Grote verhalen, maar ook kleine, die soms nog geen minuut duurden.

Je kunt ze gemakkelijk onthouden. Ze gaan meestal over gewone dingen: over zaad of over een lamp, of over gewone mensen: een vrouw die een brood bakt of een visser die zijn net ophaalt.

Met al die verhalen wil Jezus iets zeggen. Daarom moet je zoeken naar de betekenis ervan. Jezus zegt dan: 'Wie oren heeft om te horen, moet horen.' Zoiets als: 'Als je goed luistert, dan weet je wel waarover het gaat.' Luister en kijk eens naar het volgend verhaal van Jezus

Voorbereiding

 • harde weg
 • rotsachtige grond
 • tussen de distels
 • goede aarde

Opdracht: Herken deze woorden in het filmpje. Wat gebeurt er op deze plaatsen met de zaadjes?

Lied: De zaaier

Hieronder vind je een lied over deze gelijkenis. 

Extra filmpje: De gelijkenis van de zaaier

LES 3: Wie of wat bezielt ons?

Meditatieoefening: Lucht verbindt ons allemaal

 • Hoe voel je je, na deze meditatieoefening?
 • Voelde je je verbonden met je klasgenoten, met de je ouders, met de mensen van deze wereld, met de aarde ...?

Beeldmeditatie 3: 'De Schepping' van Sieger Köder

Kijk naar het schilderij en luister naar de muziek. 

Probeer ondertussen een antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat treft me in dit werk? 
 • Bij dit kunstwerk voel ik me?

Filmpje: Het Paradijsverhaal (Gen. 2, 4b-24)

Kennismaking met de Bijbeltekst

Het scheppingsverhaal in het tweede hoofdstuk van Genesis, is een heel oud verhaal. Toen Jezus het als kind hoorde was het dan al zeker meer dan duizend jaar oud.

Het is een verhaal met mythologische trekken. Dat wil zeggen dat het eerder verteld wordt om een bepaalde visie weer te geven, dan om een precies historisch verslag te bieden.

Er liggen grote vragen die aan de basis van dit verhaal.

 • Wat heeft mens nodig om mens te worden? Wat maakt een mens tot mens?

De mensen/kinderen die zich zo'n vragen stelden, gingen ermee naar de oudste en meest wijze mensen die ze kenden.

Die dachten diep na en zeiden: 'We weten wel veel, maar hoe het allemaal ineen zit, dat gaat ons verstand te boven. Wij geloven het onuitspreekbare (dat wat mensen God zijn gaan noemen) daar wat mee te maken heeft.

En om dat duidelijk te maken, vertelden ze het volgende verhaal ...

Korte reacties

 • Wat vinden jullie van dit verhaal?
 • Wat raakt jullie in dit verhaal?
 • Is dit het enige scheppingsverhaal in de Bijbel? Welk verhaal kennen jullie nog?
 • Zijn er dingen/beelden in dit verhaal die je niet begrijpt?

Creatieve verwerking - Mother I feel you

Je gaat nu een andere versie horen van het lied van de vorige les.

 • Past dit lied ook bij het verhaal van vandaag? Waarom wel/niet?
 • Welke versie vind je de mooiste, deze of die van de vorige les? Waarom?

Creatieve verwerking

Ik zet zo dadelijk beide versies van het lied nog eens op. Tijdens die 10 minuten mag jij zelf iets creatiefs maken bij het verhaal van vandaag:

 • Tekenen
 • Kleien
 • Gedicht schrijven
 • Knutselen (zelf iets scheppen)
 • Dans maken
 • ...

Verwondering uitdrukken

 • Op de muziek van het lied mag je zelf, al dansend' jouw dankbaarheid/verwondering voor de aarde uiten.
 • Wie dit liever niet al dansend doet, mag dit rustig in stilte op zijn/haar plaats doen. 

Extra lied over de 4 natuurelementen: Heijamano - Bert Appermont

LES 2: Zijn er brillen om de vruchten te zien? 

Beeldmeditatie 2: 'De Schepping' van Sieger Köder

Verbonden met de aarde 

De voorbereiding

We lezen deze zin op verschillende manieren samen:

 • in stilte, alleen met de lippen
 • luid
 • fluisterend
 • alleen in gedachten
 • heel langzaam
 • heel snel
 • ...

Stiltemeditatie

 • Tik tegen de klankschaal
 • Meditatiemeester: Zit neer, stil en rechtop. Sluit nu zachtjes je ogen. Fluister in gedachten de woorden 'verbonden met de aarde'. Probeer aan niets te denken. Telkens wanneer je aan iets denkt, zeg je de woorden 'verbonden met de aarde'.
 • Na 1 of 2 of 4 minuten stopt de meditatiemeester de meditatie met een tik tegen de klankschaal
 • Wanneer de kinderen hun ogen openen horen ze de muziek en zien ze het schilderij.

Observatie schilderij: Wat zie je?

 • Open je ogen en kijk naar het beeld.
 • Wat zie je allemaal?
 • Wat valt op bij de kleuren? 
 • Waarom denk je heeft de kunstenaar die kleuren gebruikt? 
 • Waarom zou jij die kleur ook/niet gebruiken?
 • Wat valt op bij de vormen? Zijn ze hoekig of rond? 
 • Zijn ze vaag of scherp? 
 • Waarom, denk je?
 • Zou jij het ook zo doen? Waarom wel of niet?

Filmpje: Cosmic eye

Onze aarde en haar vruchten zijn fantastisch. Bekijk haar in dit filmpje op een andere manier.

Je ziet ook de plaats van de aarde en haar vruchten in het universum.

Eén met de aarde - Mother I feel you

 • Heb jij eerbied voor de aarde? Waarom wel/niet?
 • Voelde jij je al eens één met de aarde? Waarom wel/niet?
 • Voel je je een deel van de wereld of denk je dat je boven de wereld staat?
 • Wat maakt je blij (aarde)? Voel je je verbonden met bomen, wolken, ... de aarde?
 • Hoe druk jij je verwondering uit? Waarvoor wil je knielen?

Indigena of native muziek

 • Waar komt dit lied vandaan, denk je? Waarom denk je dat?
 • Wat betekent dit lied?
 • Heb je dit ook gevoeld? 
 • Is dit ook een manier om je verwondering uit te drukken?

LES 1: Zien of gezien worden?

Beeldmeditatie 1: 'De Schepping' van Sieger Köder

De meditatie

Leg een hand op je buik en sluit je ogen.

Adem diep in via je neus tot in je buik en adem langs je mond weer uit.

 • Herhaal dit 3 keer.
 • Voel je in je lichaam hoe je hart klopt: snel of langzaam?

Adem weer via de neus in, maar adem in 4 stootjes uit via de mond terwijl je de s-klank uitstoot. De laatste 'ssss' moet extra lang klinken.

 • Herhaal dit 3 keer. 
 • Voel je in je lichaam hoe je hart klopt: snel of langzaam?

Adem nu heel langzaam in via je neus, hou de adem 5 tellen vast en adem ook heel langzaam weer uit via je neus.

 • Herhaal dit 3 keer.
 • Waar voel je je hartslag zoal? In je handen? In je voeten? In je buik?
 • Hoe voel je je hart kloppen, snel of langzaam?
 • Jullie ogen blijven nog gesloten. 

Open nu je ogen.

Bekijk dit mooie kunstwerk 1 minuut lang, terwijl je luistert naar de prachtige muziek van Ennio Morricone 'The Mission

Fototentoonstelling: Aarde en vruchtbaarheid

Bekijk alle foto's in stilte.
 • Passen deze foto's bij 'Aarde en vruchtbaarheid'?
 • Wat past volgens jou bij 'Aarde'/'Vruchten'? Waarom?
 • Wat vinden jouw klasgenoten?
 • Wat raakt jou bij deze beelden?

Schilderijenreeks: Vruchten van de aarde

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars geprobeerd de schoonheid van de aarde en van de vruchten van de aarde weer te geven in hun kunstwerken.

Kies het schilderij dat volgens jou het best de schepping en de vruchten van de aarde uitbeeldt.

 • Waarom koos je voor dit schilderij?
 • Wat raakt jou in dit schilderij?
 • Wat wil de kunstenaar weergeven volgens jou?
 • Waarom heeft de kunstenaar het zo weergegeven volgens jou?
 • Maak nu zelf een 'kunstwerkje' over jouw bewondering/verwondering voor aarde en/of de vruchten van de aarde. Denk hierbij na over waarom jij dit wil weergeven en waarom jij dat op een bepaalde manier wil doen. 

De 6 kunstwerken:

 • 'Bezielde aarde - hartcentrum' van Jos van Wunnik (2002)
 • 'Adam et Eve chassés du Paradis' van Marc Chagall (1961)
 • 'Rose Meditative' - Salvador Dali (1958)
 • 'Waterlelies' - Claude Monet (1919)
 • 'Tournesol' - Vincent Van Gogh (1888)
 • 'Bomen aan het Gein bij opkomende maan' van Piet Mondriaan (1907)

Extra filmpjes over de vruchten van de aarde: verwondering

Extra liedjes bij het thema