BEWOGEN WORDEN 

EN 

IN BEWEGING KOMEN

Les 6: Op de drempel ...

Les 7: De rite van het vormsel

De Vormseltest

Het Vormsel: iets voor jou?

Ga jij jouw vormsel doen?
Doe zelf de test op www.internetpastoor.nl/vormseltest. (Klik hiernaast.)
Bespreek dit zeker verder met jouw mama en/of papa! 

Filmpje - Een vormselviering

Hiernaast zie jullie een mooie opname van de belangrijkste momenten in de vormselviering.

Filmpjes - Inwijdingsrituelen of initiatieriten

Een initiatierite of inwijdingsritueel is een plechtige gebeurtenis waarbij iemand voor het eerst iemand mag doen.
Voor gelovigen is het vaak een overgang van kind naar gelovig volwassen zijn. 

Bekijk hieronder enkele beeldfragmenten over de inwijdingsrituelen in verschillende levensbeschouwingen. 

 • Bar Mitswa: initiatierite van de joden
 • Belijdenis: initiatierite van de protestantse christenen
 • Vormsel: initiatierite (overgangsritueel) van de katholieken

De bar mitswa is een joods godsdienstig feest om te vieren dat een jongen volwassen wordt.
Kijk hieronder vanaf 1 min. 43 sec. 

Protestantse jongeren belijden hun geloof rond hun 17de levensjaar.
In het filmpje hierboven wordt uitgelegd wat geloven voor hen betekent. 

Bij katholieken wordt het vormsel gevierd.
Het is de bevestiging van de initiatie in de christelijke geloofsgemeenschap.
Bij het vormsel word je 'bewogen en gezonden door de heilige Geest' om in en vanuit de geloofsgemeenschap christen te zijn.
Laat jij je ook vormen? 

Andere initiatieriten zijn:

 • de plechtigheid van het heilige drievoudige koord bij de hindoes
 • het vieren van de puberteit bij de indianen (feest van de Veranderende Vrouw)

Schrijf-ze-VRIJdag 2023

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG IS DE DAG WAAROP HONDERDEN VLAAMSE EN BRUSSELSE SCHOLEN OPKOMEN VOOR MENSENRECHTEN EN VELE TIENDUIZENDEN LEERLINGEN SCHRIJVEN VOOR GERECHTIGHEID;

Op vrijdag 3 februari 2023 is het opnieuw Schrijf-ze-VRIJdag. Dit schooljaar schrijven we brieven voor Aleksandra, Yren en Mariana, Shahnewaz en Raif. Machthebbers hebben hen onterecht gestraft om wat ze doen, wat ze denken of wie ze zijn. In de lessen over dit thema verneem je meer over hun situatie.

Schrijf een brief, verander een leven!

Meer info vind je op hun website. Klik hiervoor op de bijhorende afbeelding!


1. Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten

De vereenvoudigde versie!

Filmpje - Wat is Amnesty International

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. 

In bijhorend filmpje wordt dit kort geduid.

Quiz ze vrij!

We gaan een quiz doen over mensenrechten en over Amnesty International om te kijken wie wat al weet.

2. Eerlijk of niet eerlijk?

Donders dobbelspel

We gaan per groepje een spel spelen waarbij jullie voelen hoe het is om oneerlijk behandeld te worden en mensenrechtenschendingen mee te maken. Het spel speelt zich zowel binnen als buiten de gevangenis af.

Het verhaal van Aleksandra

Mensenrechten worden niet altijd gerespecteerd. Overal ter wereld maken mensen mee dat ze oneerlijk behandeld worden en dat hun mensenrechten geschonden worden, zoals Aleksandra.

3. Identiteit en discriminatie

Ultiem toegangstickett

Het verhaal van Yren en Mariana

Discriminatie is een onderscheid maken tussen mensen zonder goede reden of rechtvaardiging. Het is een mensenrechtenschending.

Het is belangrijk om te kunnen zijn wie je bent. Voor trans personen is dat niet altijd en overal evident. Sommige overheden ontkennen hun bestaan en hun rechten.


4. Mag je alles zeggen?

KLAAR - Mag je zomaar alles zeggen?

Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Overheden moeten kritische meningen toestaan. Ze kunnen er wel grenzen aan stellen, maar alleen onder strenge en vooraf bepaalde voorwaarden.

Het verhaal van Shahnewaz

 • Shahnewaz wil een beter milieu. Hij komt hiervoor in actie.
 • Hij schreef een post op Facebook. Daarin zei hij dat een steenkoolcentrale in zijn buurt slecht is voor het milieu.
 • Hij heeft het recht om zijn mening te delen, zowel online als offline. Iedereen heeft immers het recht op vrije meningsuiting. Dat is een mensenrecht.


5. Geen misdaad, wel straf

Mensenrechtenverdedigers

 • Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen.
 • Iedereen kan mensenrechten verdedigen, maar soms vergt het heel wat moed.
 • Als een regering de mensenrechten niet beschermt of niet respecteert, hebben we mensenrechtenverdedigers nodig. Ze liggen vaak onder vuur, net omdat ze de moed hebben om tegen de autoriteiten in te gaan.

Het verhaal van Raif Bawadi

Raif heeft een onterecht reisverbod en mag 10 jaar lang Saudi-Arabië niet verlaten. Hierdoor kan hij niet bij zijn vrouw en kinderen zijn die naar Canada zijn gevlucht.

Video met de kinderen van Raif

In de video beantwoorden Doudi en Miriyam Badawi         9 vragen over hun vader en over wat hun gezin meemaakt.

Les 5: Thuiskomen met een smile

Filmpje - Thuiskomen met een smile

Voor Cedrick, Pieter en Matthias gaan wetenschap en geloof hand in hand. Al enkele jaren zijn ze actief als animator bij de jongerenwerking in Lokeren. Ze vertellen over de keuzes die ze in hun leven maken en wat hen daarin drijft.


Les 3: Mensen met een roeping DEEL 1

Verhaal - Mensen met een roeping

Zoveel mensen worden geroepen om bewogen te worden door anderen en daardoor in beweging te komen.

 • Mozes
 • Jezus
 • Jeanne Devos
 • Don Bosco
 • Jij en ik

Roeping/ in beweging komen - Filmpjes met getuigenissen

Hiernaast vind je enkele filmpjes met getuigenissen. Probeer na het kijken van deze filmpjes, telkens de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Op welke manier worden deze mensen geroepen?
 2. We vertellen ze over wat hen in beweging bracht?
 3. Worden ze geroepen door iets dat groter is dan zijzelf? Waar leid je dat uit af?
 4. Wat leert dit filmpje over roeping/in beweging komen?

Wandelmeditatie - Roeping

Je ziet in de klas (en in het filmpje) foto's rond roeping. Bekijk de foto's. Stel jezelf de vraag welke foto het best uitdrukt wat jij nu denkt en voelt wanneer we het hebben over bewogen worden, geroepen worden en in beweging komen.

Bekijk de foto's rustig. Laat de foto's tot jou spreken. Je mag bij elke foto zelf kiezen hoe kort of hoe lang jij daar zelf bij wil stilstaan.

Kies één foto. Bekijk die foto heel aandachtig.

Bij die foto probeer je na te denken over volgende vragen:

 • Wat spreekt je aan? Wat stoot je misschien af?
 • Wat vertelt deze foto je over bewogen worden?
 • Wat vertelt deze foto je over in beweging komen?
 • Wat vertelt deze foto je over geroepen worden?
 • Vertelt deze foto iets over God?
 • Wat vertelt deze foto over jezelf?

Extra filmpjes - Mensen met een roeping

Hier vind je nog extra filmpjes over mensen die een roeping hebben gekregen in hun leven.

Het gezin de Bakker woont in Zoersel. Nadat Hilde en Marcel drie eigen kinderen op de wereld hadden gezet, groeide hun verlangen om kinderen op te voeden die weinig kansen krijgen. Intussen hebben ze 14 kinderen geadopteerd, waarvan de meesten met een fysieke of verstandelijke handicap. 

Wat als... er geen vrijwilligers zijn!  Elke dag zetten duizenden vrijwilligers zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie.  

Bedank jij die vrijwilligers ook?


Les 2: Bewogen worden en in beweging komen ... Het kan op veel manieren (filmpjes).

3 filmpjes - Bewogen worden en in beweging komen ... Het kan op veel manieren

3 filmpjes:

 1. Filmpje 1: The Year of the Rat
 2. Filmpje 2: The Power of one
 3. Filmpje 3: Amenesty International - Death to the Death Penalty

met als opdracht:

 • Wat heb je gezien?
 • Waardoor ben je geraakt?
 • Wat heb je gevoeld?
Kijken naar Jezus. Je laten raken door Hem... Luisteren naar Hem. Je laten genezen door Hem. En zelf die boodschap uitdragen.

Eén iemand kan wel degelijk het verschil uitmaken. Daar gaat vrijheid over. Daar gaat verantwoordelijkheid over. Daar gaat kiezen over. Dat geldt ook voor jou en mij.

Eén druppel op een hete plaat? Ook symbolische handelingen kunnen, op termijn, het verschil uitmaken. Geloof kan bergen verzetten. En levens redden. Een beperkt engagement van velen kan wonderen doen. Het is een kwestie van keuze.