BEWOGEN WORDEN 

EN 

IN BEWEGING KOMEN

Les 6: Op de drempel ...

Les 7: De rite van het vormsel

De Vormseltest

Het Vormsel: iets voor jou?

Ga jij jouw vormsel doen?
Doe zelf de test op www.internetpastoor.nl/vormseltest. (Klik hiernaast.)
Bespreek dit zeker verder met jouw mama en/of papa! 

Filmpje - Een vormselviering

Hiernaast zie jullie een mooie opname van de belangrijkste momenten in de vormselviering.

Filmpjes - Inwijdingsrituelen of initiatieriten

Een initiatierite of inwijdingsritueel is een plechtige gebeurtenis waarbij iemand voor het eerst iemand mag doen.
Voor gelovigen is het vaak een overgang van kind naar gelovig volwassen zijn. 

Bekijk hieronder enkele beeldfragmenten over de inwijdingsrituelen in verschillende levensbeschouwingen. 

 • Bar Mitswa: initiatierite van de joden
 • Belijdenis: initiatierite van de protestantse christenen
 • Vormsel: initiatierite (overgangsritueel) van de katholieken

De bar mitswa is een joods godsdienstig feest om te vieren dat een jongen volwassen wordt.
Kijk hieronder vanaf 1 min. 43 sec. 

Protestantse jongeren belijden hun geloof rond hun 17de levensjaar.
In het filmpje hierboven wordt uitgelegd wat geloven voor hen betekent. 

Bij katholieken wordt het vormsel gevierd.
Het is de bevestiging van de initiatie in de christelijke geloofsgemeenschap.
Bij het vormsel word je 'bewogen en gezonden door de heilige Geest' om in en vanuit de geloofsgemeenschap christen te zijn.
Laat jij je ook vormen? 

Andere initiatieriten zijn:

 • de plechtigheid van het heilige drievoudige koord bij de hindoes
 • het vieren van de puberteit bij de indianen (feest van de Veranderende Vrouw)

Schrijf-ze-VRIJdag 2024

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG IS DE DAG WAAROP HONDERDEN VLAAMSE EN BRUSSELSE SCHOLEN OPKOMEN VOOR MENSENRECHTEN EN VELE TIENDUIZENDEN LEERLINGEN SCHRIJVEN VOOR GERECHTIGHEID;

Op vrijdag 2 februari 2024 is het opnieuw Schrijf-ze-VRIJdag. Dit schooljaar schrijven we brieven voor Sawyeddollah, Justyna, Rocky en Ahmadreza. Alle vier maken ze groot onrecht mee. In de lessen over dit thema verneem je meer over hun situatie.

Schrijf een brief, verander een leven!

Meer info vind je op hun website. Klik hiervoor op de bijhorende afbeelding!


1. Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten

De vereenvoudigde versie!

Filmpje - Wat is Amnesty International

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. 

In bijhorend filmpje wordt dit kort geduid.

Quiz ze vrij!

We gaan een quiz doen over mensenrechten en over Amnesty International om te kijken wie wat al weet.

Filmpje: Moses kwam levend uit de dodencel

Moses vertelt kort hoe de overheid besloot om hem te laten leven en vrij te laten, nadat ze honderdduizenden brieven kregen van over de hele wereld. 

2. Sociale media: geweldig of gewelddadig?

Het verhaal van Sawyeddollah

Facebook speelde een rol in extreem geweld tegen de Rohingya, door massaal haatberichten te helpen verspreiden. Nu eist Sawyeddollah compensatie voor zijn gemeenschap

Woordenweb

Zeg het met een tekstballon


3. Helpen op eigen risico

Situatiespel

Het verhaal van Justyna

Justyna hielp een vrouw die een veilige abortus wilde en stuurde abortuspillen op. Veilige abortus is een essentiële vorm van gezondheidszorg, maar toch werd Justyna gestraft voor haar hulp.

Kruiswoordpuzzel

Wat is moedig zijn?


4. Voor of tegen de doodstraf

De stembus

Blik op de wereld

Argumententennis

Het verhaal van Rocky

Rocky werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld in een zeer twijfelachtig proces. Het risico is groot dat zijn doodstraf binnenkort wordt uitgevoerd


5. Poëtisch protest

Het verhaal van Ahmadreza

Ahmadreza werd gedwongen tot "bekentenissen" over spionage en ter dood veroordeeld. De leiders van Iran dreigen hem te doden, als ze hun zin niet krijgen.

Les 5: Thuiskomen met een smile

Filmpje - Thuiskomen met een smile

Voor Cedrick, Pieter en Matthias gaan wetenschap en geloof hand in hand. Al enkele jaren zijn ze actief als animator bij de jongerenwerking in Lokeren. Ze vertellen over de keuzes die ze in hun leven maken en wat hen daarin drijft.


Les 3: Mensen met een roeping DEEL 1

Verhaal - Mensen met een roeping

Zoveel mensen worden geroepen om bewogen te worden door anderen en daardoor in beweging te komen.

 • Mozes
 • Jezus
 • Jeanne Devos
 • Don Bosco
 • Jij en ik

Roeping/ in beweging komen - Filmpjes met getuigenissen

Hiernaast vind je enkele filmpjes met getuigenissen. Probeer na het kijken van deze filmpjes, telkens de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Op welke manier worden deze mensen geroepen?
 2. We vertellen ze over wat hen in beweging bracht?
 3. Worden ze geroepen door iets dat groter is dan zijzelf? Waar leid je dat uit af?
 4. Wat leert dit filmpje over roeping/in beweging komen?

Wandelmeditatie - Roeping

Je ziet in de klas (en in het filmpje) foto's rond roeping. Bekijk de foto's. Stel jezelf de vraag welke foto het best uitdrukt wat jij nu denkt en voelt wanneer we het hebben over bewogen worden, geroepen worden en in beweging komen.

Bekijk de foto's rustig. Laat de foto's tot jou spreken. Je mag bij elke foto zelf kiezen hoe kort of hoe lang jij daar zelf bij wil stilstaan.

Kies één foto. Bekijk die foto heel aandachtig.

Bij die foto probeer je na te denken over volgende vragen:

 • Wat spreekt je aan? Wat stoot je misschien af?
 • Wat vertelt deze foto je over bewogen worden?
 • Wat vertelt deze foto je over in beweging komen?
 • Wat vertelt deze foto je over geroepen worden?
 • Vertelt deze foto iets over God?
 • Wat vertelt deze foto over jezelf?

Extra filmpjes - Mensen met een roeping

Hier vind je nog extra filmpjes over mensen die een roeping hebben gekregen in hun leven.

Het gezin de Bakker woont in Zoersel. Nadat Hilde en Marcel drie eigen kinderen op de wereld hadden gezet, groeide hun verlangen om kinderen op te voeden die weinig kansen krijgen. Intussen hebben ze 14 kinderen geadopteerd, waarvan de meesten met een fysieke of verstandelijke handicap. 

Wat als... er geen vrijwilligers zijn!  Elke dag zetten duizenden vrijwilligers zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie.  

Bedank jij die vrijwilligers ook?


Les 2: Bewogen worden en in beweging komen ... Het kan op veel manieren (filmpjes).

3 filmpjes - Bewogen worden en in beweging komen ... Het kan op veel manieren

3 filmpjes:

 1. Filmpje 1: The Year of the Rat
 2. Filmpje 2: The Power of one
 3. Filmpje 3: Amenesty International - Death to the Death Penalty

met als opdracht:

 • Wat heb je gezien?
 • Waardoor ben je geraakt?
 • Wat heb je gevoeld?
Kijken naar Jezus. Je laten raken door Hem... Luisteren naar Hem. Je laten genezen door Hem. En zelf die boodschap uitdragen.

Eén iemand kan wel degelijk het verschil uitmaken. Daar gaat vrijheid over. Daar gaat verantwoordelijkheid over. Daar gaat kiezen over. Dat geldt ook voor jou en mij.

Eén druppel op een hete plaat? Ook symbolische handelingen kunnen, op termijn, het verschil uitmaken. Geloof kan bergen verzetten. En levens redden. Een beperkt engagement van velen kan wonderen doen. Het is een kwestie van keuze.