IK WIL HET GOEDE DOEN

Les 5: Een groot hart

Het symbool 'HART'

1. Gesprek

2. Hartjesboom

 • Schrijf de namen of teken de personen in je hartjesboom.
 • Iedereen die je graag ziet, krijgt een plaatsje.

Jezus opent Zijn hart voor Zacheüs

Jezus probeert alle mensen graag te zien. Zijn hart is groot genoeg voor iedereen, ook voor mensen die over het algemeen graag gezien zijn. Ook mensen die soms slecht doen.

 • Waarom was Zacheüs niet graag gezien?
 • Hoe zou jij je voelen als Jezus je zou zien, tussen allemaal mensen die je niet graag zien?

Iedereen is welkom bij Jezus. Dat maakt Zacheüs heel blij. 

Gebed

Lieve God,

Jezus opent zijn hart voor iedereen

voor klein en groot.

Lief en stout.

Wil jij ons helpen om in ons hart

een plaatsje te maken voor iedereen?

En wij ...?

De mensen zagen Zacheüs niet staan. Ze gingen zelfs weg van hem. Jezus zag hem wel. 

 • Is er iemand in jouw familie, op school, iemand op de straat die veel mensen geen aandacht geven of waarvan je denkt dat ze niet graag gezien zijn? Iemand die alleen is?
 • Heb je je zelf al eens buitengesloten gevoeld?
 • Zou je zo iemand ook een plaats willen geven in je hart?
 • Is er iemand die jij (soms) minder graag hebt? Bv. je kleine zusje of broertje dat vaak huilt, dat is niet leuk. Of iemand die je altijd op schoot wil nemen terwijl jij dat niet wilt? 
 • Zou je iemand die je minder graag hebt toch een plaatsje kunnen geven in je hart?

Fantasiereis: Open je hart

Les 4: De weg van de liefde 

(De Barmhartige Samaritaan)

Bijbelverhaal: De Barmhartige Samaritaan 

Het verhaal is al bijna tweeduizend jaar oud. In de Bijbel kun je zelfs lezen hoe het komt dat Jezus dit verhaal, deze parabel, verteld heeft.

Bespreken verhaal:

 • Wat is een naaste? Kenden jullie dat woord?
 • Zouden jullie een vreemde zomaar helpen? Waarom wel/ niet?
 • Begrijpen jullie de houding van de andere 2? Waarom wel/niet?
 • Gebeurt dat vandaag de dag ook nog?

Verhaal: Een rotdag!

Verhaal vergelijken met de parabel van Jezus over een barmhartige Samaritaan

Noteer daarvoor de belangrijkste woorden van beide verhalen:

 • Welke woorden kun je met elkaar vergelijken? Waarom is dat?
 • Welke woorden kun je niet met elkaar vergelijken? Waarom vind je dat?
 • Wie gaat in het verhaal van Emma voorbij zonder te helpen?
 • Waarom wordt ze niet geholpen?
 • En in de parabel? Welke reden hebben de voorbijgangers om de gekwetste man niet te helpen? 
 • Waarom zou Jezus het over een Samaritaan hebben in zijn verhaal en niet over een jood?

Extra filmpjes over de Barmhartige Samaritaan

1. De Barmhartige Samaritaan - Sandy Tales
2. De Barmhartige Samaritaan
3. The Parable of the Good Samaritan
4. De barmhartige Samaritaan - De grootste Bijbel van Nederland
5. The Good Samaritan - Lego (2 filmpjes)

Liedjes over de Barmhartige Samaritaan

Les 3: Pestpraatjes (Zacheüs)

Filmpjes over pesten:

 1. Kleurdoosherrie
 2. For the birds (Pixar) / Als je pikt op wie anders is

Vragen bij de filmpjes:

 • Wat zag je in het filmpje?
 • Waarom denk je dat ze dit filmpje gemaakt hebben?
 • Waaraan merk je dat?
 • Hoe voelen de personages in het filmpje zich?
 • Waarom denk je dat? Kan je dat ergens aan zien? (de ogen, de mond, hoe ze staan)
 • Wat (zouden ze) zeggen/denken/voelen/doen ze?
 • Waarom?

En jullie?

 • In welke van de personages herken jij jezelf?
 • Wanneer? Vertel?
 • Wie herkent zich in meerdere personages van het filmpje?
 • Heb je al eens zoiets gezien?
 • Wat kan jij niet goed, wat is voor jou soms moeilijk? Zijn er soms dingen die anderen aan jou raar vinden?
 • Zou jij dat soms willen verstoppen? Of vind je het niet zo erg? Waarom?
 • Wat doe je als anderen toch merken dat je iets niet goed kunt?
 • Ken je iemand die anders reageert?

Bijbelverhaal: Jezus ontmoet Zacheüs (SAH)

Filmpje: Zacheüs - Little Clay Bible

Zacheüs vertelt in dit prachtig gemaakte filmpje hoe de ontmoeting met Jezus zijn leven veranderde. Kan jij het verhaal navertellen? De juf zet het geluid uit (Engelstalig).

Nog filmpjes over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs 

 1. Zacheüs - Sandy Tales
 2. De ontmoeting met Jezus - Kerknet
 3. Jezus en Zacheüs voor kinderen - Playmobijbel

Liedjes over Zacheüs

Les 2: Ik zie zo veel goeds

Les 1: De pestkoppen

Luisterverhaal: Een krielkip van twee meter

Word jij ook soms gepest op school? Paul wel! Luister samen met mij naar zijn verhaal.

 • Waarom is Paul zo gehaast als hij bij de school aankomt?
 • Waarom gaan Lesley en zijn vrienden niet uit de weg voor Paul?
 • Wat gebeurt er dan?
 • Hoe lost Paul het conflict met Lesley op?
 • Is Lesley echt bang van Paul?
 • Waarom is Pauls papa boos?
 • Hebben jullie ook al eens zoiets meegemaakt, of gezien ...?

Jezus, een bijzondere man

 • Wat weten jullie allemaal over Jezus?
 • Zou Jezus voornamelijk goede of kwade dingen in zijn leven gedaan hebben?

De vrienden van Jezus volgden Hem. Zo leerden ze Hem beter kennen. Ontdek hieronder (PTT) enkele kwaliteiten van Jezus?

 • Wisten jullie dit al van Jezus? Wat wel/niet? Ken je daar misschien een verhaal bij?
 • Wat bewonderen jullie het meest in Jezus?  

Themaliedjes

Lied - Wat zou Jezus doen?

Een vraag die je misschien eens aan jezelf moet stellen: Wat zou Jezus doen? Zing je mee?

Lied - Het goede doen

Het goede doen is niet altijd even simpel. Maar het maakt het leven zo veel mooier!