BIJBEL 

Een lange geschiedenis van bewogen mensen

De Bijbel, meer dan een boek

We kennen de Bijbel als een dik boek met fijne blaadjes én zeer kleine lettertjes. 

Veel mensen denken dat de Bijbel 1 verhaal is. Maar eigenlijk moet je de Bijbel zien als een boekenkast. 

Het is een verzameling van verschillende geloofsverhalen van mensen over God en Jezus en het leven.

De Bijbel kunnen we in 2 grote delen opsplitsen: het Oude (eerste) Testament en het Nieuwe (tweede) Testament.

Het Oude of eerste Testament gaat over de geschiedenis van het Joodse volk. Voor de Joden is dit hun heilig boek: TeNaCh = Thora (wetten), Nebiïm (profeten) en Chetoebim (de geschriften/ wijsheidsboeken). Het Jodendom erkent Jezus niet als de Messias, dus houdt het voor hen op bij deze verhalen.

Het Nieuwe of tweede Testament begint met de 4 evangeliën, 4 getuigenissen over de geboorte, het leven, het handelen, de dood en opstanding van Jezus. Gevolgd door de handelingen van de apostelen en het leven van de eerste christenen. Het bevat ook een reeks brieven geschreven door verschillende apostelen. De bekendste brieven, zijn de brieven van Paulus. Dit testament sluit af met de Openbaringen van Johannes, ook gekend als de Apocalyps (= Grieks voor openbaringen)

LES 5: 

Personen uit het Oude of Eerste Testament

In deze les maken jullie kennis met enkele belangrijke figuren uit het Oude Testament.

Bijbelverhalen gaan over het  verbond tussen God en mens, van bij het begin met Abraham tot in de tijd van Jezus en tot op vandaag.

Sommige figuren in het Oude Testament getuigen uitdrukkelijk van dat verbond tussen God en mens.

In deze les nemen we er 5 onder de loep: hier vind je ze in chronologische volgorde

 • Abraham  (omstreeks 1900 voor Christus)
 • Jozef (rond 1650 voor Christus)
 • Mozes (rond 1260 voor Christus)
 • David (rond 1000 voor Christus)
 • Elia (in de 9de eeuw voor Christus

Het is jullie taak om in groep één van deze figuren aan de klas voor te stellen.

1. Abraham 

2. Jozef

Deze video is afkomstig van de prachtige BijbelApp voor kinderen. Die kun je via iTunes of via Google Play downloaden. 

3. Mozes

4. David

5. Elia


LES 4: Het Oude of Eerste Testament

De Bijbel, een boekenkast

Als je op bovenstaande afbeelding klikt, vind je in de PowerPoint de verschillende werkbladen uit ons werkboekje bij les 4, 5, 6 en 7 in kleur!


Het Oude Testamentlied

In dit lied leer je al zingend de namen van al de boeken uit het Oude of Eerste Testament. Gelukkig hoeven jullie dit niet vanbuiten te leren!

Hieronder vind je 2 versies van hetzelfde lied. Bij de 2de versie helpen ze je zelfs om deze boeken te memoriseren! Wie neemt de uitdaging aan!


Enkele teksten uit het Oude of Eerste Testament

In je werkboekje vind je 3 teksten uit het Oude of Eerste Testament. Je kan ze lezen of hieronder beluisteren.

 1. De Tien Woorden
 2. Elia
 3. Psalm 23
 • Uit welk deel van het Oude of Eerste Testament komt elk verhaal?
 • Geef het de juiste kleur. Kleur de delen in die kleur in het schema.

Een gezongen psalm (gospel): The Lord is My Sheppard - Cissy Houston

Beluister hier de Engelstalige versie van de psalm.
 • Je vindt de tekst en vertaling in je werkboekje.
 • Dit is gospelmuziek.
 • De Bijbelse verhalen zijn altijd een inspiratiebron geweest voor muzikanten. Denk maar aan de kerkliederen, maar ook in de hedendaagse muziek vind je voorbeelden.

Enkele ander filmpjes van Psalm 23

 1. Psalm 23 - A psalm of David: Dezelfde psalm, maar andere muziek
 2. Psalm 23 for kids: niet gezongen, maar gewoon voorgelezen in het Engels


LES 3: Heilige boeken

Er zijn in alle godsdiensten heilige boeken en verhalen. Het zijn verhalen over mensen die iets meegemaakt hebben waarvan we kunnen leren. Heilige boeken bevatten verhalen over mensen en God, over mensen en hun geloof.

In alle godsdiensten behandelen de gelovigen hun heilige boeken heel eerbiedig. Niet iedereen kent de oorspronkelijke taal waarin het heilig boek geschreven is. Daarom worden er vertalingen gemaakt. Zo kan iedereen de verhalen lezen.

Toch lezen sommige gelovigen hun heilig boek graag in de oorspronkelijke taal. Er wordt gezegd: vertalen is altijd een beetje liegen. Heel wat gelovigen vinden een vertaling niet nauwkeurig genoeg. Daarom leren moslims, ook kinderen, vaak Arabisch: zo kunnen ze de Koran lezen en begrijpen in de oorspronkelijke taal.

Heilige boeken en hun teksten

In bijhorende PowerPoint zie je foto's van de heilige boeken van de joden, christenen en moslims:
 • joden: TeNaCH
 • christenen: Bijbel
 • moslims: Koran

Filmpjes SchoolTv: De Bijbel - De TeNaCH - De Koran

In onderstaande filmpjes krijg je wat meer informatie over deze 3 heilige boeken:

 1. Bijbel - Het heilige boek van de christenen
 2. TeNaCH - Het heilige boek van de joden
 3. Koran en koranles - Het heilige boek van de moslims

Karrewiet Plus: Heilige boeken in Jodendom, Christendom en Islam

Kinderen getuigen over hun geloof

In deze aflevering laat het duidingsprogramma Karrewiet Plus de Ketnetters kennismaken met Noa, Yasmine, Mart en Henrieke. Het zijn hele gewone kinderen. Ze wonen alle vier in Antwerpen. Ze gaan er naar school en ze hebben er hun vrienden. Toch hebben ze iets bijzonders: ze zijn gelovig. En het heilige boek dat bij hun geloof hoort, speelt een belangrijke rol in hun leven. Daarover getuigen ze in Karrewiet Plus.

Uitkomen voor je geloof is tegenwoordig niet zo evident, zeker niet voor kinderen en jongeren. Maar voor Mart, Henrieke, Noa en Yasmine is het vanzelfsprekend. Mart en Henrieke zijn protestants christelijk en hechten veel belang aan de Bijbel. Voor protestantse christenen en dus ook voor Mart en Henrieke is de (individuele) Bijbelstudie heel belangrijk. Noa is joods en beleeft haar geloof aan de hand van de Thora. Yasmine is moslima en leeft volgens de regels van de Koran.

De verhalen van Noa, Yasmine, Mart en Henrieke zijn niet hét verhaal van hun godsdienst, maar het verhaal van hun persoonlijke beleving ervan op basis van de heilige boeken van hun religie.


In welke talen zijn de heilige boeken geschreven?

 1. De Bijbel: Oude Testament - Hebreeuws / Nieuwe Testament - Grieks
 2. De TeNaCH: Hebreeuws
 3. De Koran: Arabisch

In onderstaande geluidsfragmenten hoor je deze talen:

 1. Hebreeuws Bijbelfragment (Gen. 17, 1-8)
 2. Grieks Bijbelfragment (Lc. 24, 36-49)
 3. Arabische oproep tot gebed

LES 2: Het boek dat wordt doorgegeven

Hoe werd de Bijbel verspreid? 

Filmpje: Echt Monnikenwerk

Wil je weten hoe dit vroeger gebeurde? Kijk naar dit grappig en informatief filmpje.


Filmpje: Hoe wordt een Bijbel gemaakt?

En hoe wordt in deze tijd een Bijbel gemaakt?

Het maken van een Bijbel gebeurt in verschillende stappen. Bij Royal Jongbloed in Heerenveen wordt elke stap met de grootste zorg uitgevoerd. Aandacht en ambacht zijn onmisbaar bij het maken van zo'n mooi boek!


De Bijbel is in 704 talen vertaald

Heb je altijd al willen weten in hoeveel talen De Bijbel vertaald is?

Klik op de afbeelding en lees het artikel op Kerknet.be.


Een lange geschiedenis van bewogen mensen

Filmpje: Het unieke van de Bijbel

De lange titel van dit thema is 'De Bijbel: een lange geschiedenis van bewogen mensen'.
Dat blijkt zeker ook in volgende video op Youtube: 

Filmpje: Wat zegt de Bijbel trailer #1

Introductie trailer van de nieuwe DVD serie: Wat Zegt De Bijbel. 

In dit filmpje krijg je ook nog wat info over dit fascinerende boek 'De Bijbel'

LES 1: Mensen houden van boeken

In Israël schreef men voornamelijk op papyrus of perkament.

Papyrus

Papyrus maakte men van rietstengels. Die sneed men in dunne repen. Vervolgens werden die kruiselings op elkaar gelegd, met water en een soort lijm aan elkaar vastgemaakt, en zo kreeg je vellen papier.

Perkament

Perkament is van dierenhuid gemaakt. Ook hier werd op geschreven; vaak meters lang. Het begin en het einde werd dan op een houten rol bevestigd en zo is de boekrol ontstaan. Het schrijven op perkament werd veelal door monniken gedaan. Een 'monnikenwerk' betekent dan ook een karwei dat veel tijd kost.

Ook versierden de monniken deze handschriften prachtig. Natuurlijk was zo'n boekwerk erg duur. Zoveel als 70 koeien.

Boekdrukkunst

Het uitvinden van de boekdrukkunst was dan ook een geweldige uitvinding. Nu konden er in korte tijd veel meer boeken gemaakt en verspreid worden over de hele wereld. 

Themaliedjes

 • De Bijbel: CD In de wolken
 • Het is zo wonderlijk: CD Wonderlijk Tekst - Ron Busser en Marianne Schreuder
 • Een oud boek: een lied uit de methode 'Trefwoord'
 • Zet je oren open