VERKENNING VAN EEN SYMBOOL - VUUR

VUUR

Vuur wordt vanouds beschouwd als een symbool met twee gezichten. Enerzijds is het een bron van licht, verwarming en energie; anderzijds kan het verteren, verbranden en vernietigen

Vuur als ...

 • licht

 • warmte

 • gezellige sfeer

 • gevaar

Vuur
Vuur
Licht
Licht
Warmte
Warmte
Gezellige sfeer
Gezellige sfeer
Gezellig samenzijn
Gezellig samenzijn
Gevaar
Gevaar

Tot op de dag van vandaag heeft het vuur zijn mysterieuze kracht behouden. In dit licht kunnen we verschijnselen als het branden van kaarsjes, fakkeloptochten en vuurwerk beschouwen. 

Les 4: Vuur en licht

Filmpje: Lightheaded

 • Wat zie je?
 • Wat heeft je geraakt?
 • Hoe heeft het je geraakt?
 • Wat heeft het opgeroepen?

 • Vind je in het filmpje iets terug over 'innerlijke kracht', over het 'onbenoembare/onuitsprekelijke' in jezelf?
 • Wat ontdek je bij de andere meningen?  'Dit is nieuw voor mij'

Het symbool licht: een lichtdans

De levenservaringen van mensen, de waarden en betekenis van het leven zijn eeuwenlang in diverse culturen uitgedrukt in de bewegingen van de dans. In deze lichtdans krijgen de kinderen de kans om de diepere betekenis van het symbool licht op het spoor te komen.

Klik op de bijhorende afbeelding en je vindt de beschrijving van deze dans. 

Bij deze lichtdans past het lied 'Fairytale' van Enya

Meditatie - Kijken naar een kaarsvlam

Ga met je kaarsje op een plaats op de grond zitten. Zet je kaarsje voor je neer. Luister naar de meditatie.

 • Hoe heb je deze meditatie ervaren?
 • Is dit iets wat je thuis ook zou doen?
 • Veranderde deze meditatie iets in jou?
 • Hoe voelde je je voor meditatie groet?
 • Hoe voelde je je na deze meditatie?
 • Waar in je lichaam voelde je die verandering?
 • Vond je dit een aangenaam gevoel?
 • ...
 • Wat wil/ga je onthouden uit dit thema? Waarom?
 • Om de beurt mag je een woord/zin zeggen en het uitgeblazen kaarsje vooraan bij de lkr zetten.

Les 3: Vuur, een innerlijke kracht, 

ook in de Bijbel

Een kaars aansteken

Lied: Als alles duister is - Nederland zingt

Een kaars aansteken is niet zomaar iets. Het lijkt nietszeggend, nutteloos. Niets is minder waar. Een kaarsje aansteken is een simpel en betekenisvol ritueel. Het is een ervaarbaar teken van hoop, troost, steun, dankbaarheid, licht en warmte. De brandende kaars brengt twee werelden bij elkaar, die van de realiteit en de spiritualiteit. Wat pijnlijk is wordt in het licht gezet, wat kwetsbaar is beschermd en wat onzeker is wordt met hoop verbonden. Een kaars laten branden is een helend ritueel. 


Je kunt een kaars aansteken als je eenzaam bent, geen perspectief ziet of om aan iemand te denken die ziek is, examen doet, een operatie moet ondergaan of overleden is. In de donkere tijd voor Kerstmis kan het kaarslicht verlichting brengen en tijdens je meditatie is een kaars een mooie vooruitwijzing naar verlichting. 

Het aansteken van een kaars is op zichzelf al een kleine meditatie. Steek de kaars met aandacht aan en stel je voor dat het licht alle duisternis uit je leven verdrijft. De warmte die van de kaars uitgaat wil alle kou uit je hart verdrijven. En ze wil ook binnendringen in de harten van anderen. Het kaarslicht dat duisternis verdrijft komt mooi tot uitdrukking in het bekende Taizé-refrein: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.'

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft ...

 • Ervaar je dit ook als je een kaars aansteekt?
 • Bedenk tijdens het beluisteren van het lied waarvoor jij een kaars wil aansteken.

Bijbelverhaal Exodus 13, 20-22

20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. 

21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 

22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil.


Sue Bentley / FreeBibleimages.org.  


Les 2: Vuur, een innerlijke kracht

Beeldmeditatie: Vuur - Jan Pieter Gootjens

Stel jezelf bij dit 'kunstwerk' de volgende vragen:
 • Wat zie je?
 • Wat raakt je?
 • Wat zou het kunnen betekenen?
 • Hoe kan dit werk jou inspireren? Wat kan dit werk voor jou betekenen?
 • Wat ontdek je hier over 'innerlijke kracht', over 'het onbenoembare/onuitsprekelijke' in jezelf?
 • Is er 1 van de 13 foto's die jou meer aanspreekt of zie je de 13 foto's als één geheel, niet te scheiden van elkaar?
 • Kan jij bij dit kunstwerk een verhaal bedenken?

Vuur - Stef Bos

Beantwoord de volgende vragen bij dit lied:

 • Welke zin/woord raakt je?
 • Heeft jouw gekozen zin/woord iets te maken met 'innerlijke kracht', met het onbenoembare/onuitsprekelijke in jezelf?
 • Doet het lied je denken aan iets uit het/je leven?
 • Welk beeld zou jij plaatsen bij dit lied?

Les 1: Vuur, overal om je heen

Vuurdans van Manuel de Falla

We beginnen ons thema met te luisteren naar een muziekstuk van een Spaanse componist. 

Luister heel aandachtig. Niet alleen met de oren, maar ook met het hart, het gevoel, de fantasie. Sluit je ogen om je door de muziek te laten meeslepen en naar een andere wereld mee te laten nemen.

Het muziekstuk met prachtige beelden over vuur.

Kijk naar een echte vuurdans op dit muziekstuk.

De zonnegroet

De zonnegroet of surya namaskar wordt gedaan als de zon opkomt. De bron van het leven die zijn warmte en kracht aan de aarde en de mens geeft, wordt gegroet.

Voor velen is deze groet in India ook een groet aan het goddelijke, het onuitsprekelijke.

Muziek bij thema 'Vuur'

Vonken & vuur - Clouseau 

Over de spanning en warmte van verliefdheid

I see fire - Ed Sheeran

Over kracht en strijdlust

Vuur - Stef Bos

Over een leven vol bezieling en passie

Vurige tongen - #LikeMe (officiële clip)

Over je eigen zin doen

Vuur - Benny Vreden (uit de musical 'Start') 

Over een motortje, een vuurtje diep vanbinnen

Leave a Light on - Marble Sounds

Over iemand zijn eigen leven laten leiden, maar er ook altijd voor hen zijn.

In vuur en vlam - Clouseau

Over de spanning en warmte van verliefdheid

Set Fire to the Rain - Adele

Over het einde van een liefdesrelatie

Vuur en vlam - Kinderen voor Kinderen

Over beginnende kalverliefde op de speelplaats

Vurige tongen - #LikeMe (Lyrics)

Over je eigen zin doen

In vuur en vlam - Elly &Rikkert

Over in vuur en vlam staan voor Jezus

This Little Light of Mine - Gospelsong

Over hoe iemand het goede in zichzelf naar boven kan laten komen.