ILC - GEWETENSVOL HANDELEN

Kinderen zijn bewust en onbewust bezig met hun gevoel voor 'goed en kwaad', het geweten.

Ze staan stil bij de vragen 'Is het goed wat ik doe?', 'Wanneer/waarom is dat wat ik doe verkeerd?'.

Elke levensbeschouwing heeft daar zijn eigen kijk op, maar ook de overeenkomsten zijn treffend.

Vetrekkende vanuit de film, "De tasjesdief", gaan we samen op zoek naar hoe we gewetensvol kunnen handelen. Door middel van het spel 'voor keigoede spelers' een de enquête 'Gewetensvol handelen' willen we de jullie tot dialoog brengen over wat mensen onder goed en kwaad verstaan. We proberen jullie tot inzicht te laten komen dat elke levensbeschouwing dit belangrijk vindt, maar dat er soms sprake is van een andere invalshoek.

Op onze school worden volgende levensbeschouwingen aangeboden:

  • RKG = Rooms-Katholieke Godsdienst (juf Christel)
  • Islamitische godsdienst (juf Betül)
  • NCZ = Niet-Confessionele Zedenleer (juf Stephanie)
  • PDG = Protestants-Evangelische Godsdienst (juf Nelly en juf Lut)

HET GEWETEN= 

Besef van goed en kwaad

Lied - Geweten

Het lied 'Geweten' uit de musical 'Goudeerlijk'.

Lied - Er is oorlog in je hoofd

Rock je mee met dit leuke lied. 

Lied - Move tegen pesten 2012