VEERTIGDAGENTIJD - VASTEN

Vasten = Jaarlijks in quarantaine

We zijn momenteel in de veertigdagentijd voor Pasen. 

Het verhaal van Jezus in de woestijn ligt hiervan aan de basis. Tijdens die veertigdagentijd werd Jezus getest en op de proef gesteld. Het was geen gemakkelijke periode; een uitdaging. Er was doorzettingsvermogen nodig om vol te houden.

Net zoals voor ons tijdens de lockdowns in coronatijden. Toch was er ook iets positiefs aan deze periode - ook net zoals voor ons aan de lockdowns. Tijdens die veertig dagen leert Jezus namelijk wat belangrijk is voor Hem. Hij ontdekt wat Hij met Zijn leven wil doen. Hij beseft dat God daar een grote rol in speelt. Hij wil God dienen door mensen te helpen goed te zijn voor elkaar. Zo helpt Hij hen om dichter bij God en de mensen te komen.

Voor christenen betekent de vastentijd ook dat ze even tijd nemen om na te denken over hun leven. Daarvoor moeten ze soms even nee kunnen zeggen en kiezen voor weinig of minder. Of soms ook ja kunnen zeggen voor veel of meer (zoals meer naastenliefde). Dat vraagt zeker doorzettingsvermogen. Dat is soms lastig. 

Toch heeft ook dat iets positiefs: er komt meer tijd vrij voor andere mensen en voor God. We versterken onze verbinding met de natuur, de medemens, de mensen wereldwijd, onszelf en het goddelijke (zin geven aan ons leven). Is dat niet mooi? Is dat niet Pasen?

De Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag tot Pasen.
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen.
Waarom spreken we dan over Veertigdagentijd?
Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en daarom niet meegeteld worden. 

Het Paasfeest is het grootste feest van het Kerkelijk jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet dood is maar leeft. Hij is opgestaan en leeft nog steeds in al die mensen die willen leven zoals Hij.
Hij heeft als het ware de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. Ook wij kunnen elke dag verrijzen, opstaan en beginnen aan een 'nieuw'  en zinvoller leven. Het Paasfeest wordt daarom altijd gevierd in de lente. Deze periode van het jaar staat synoniem voor 'nieuw leven'.
De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd.