STILTE, GEBED EN ONTVANKELIJKHEID

Les 6: Onze buren bidden

In deze les ontdekken we dat elke godsdienst zijn eigen manier van bidden of stil zijn heeft.

De juf gebruikt enkele Powerpoints met foto's om dit te verduidelijken. Wil je ze nog eens bekijken? Klik dan op één van onderstaande knopjes.

Filmpjes schooltv.nl - Heilige huisjes

Hieronder vind je vijf knappe filmpjes van telkens ongeveer een kwartier over het gebedshuis van verschillende godsdiensten: 

Filmpjes schooltv.nl - Hoe bidden ...?

Op www.schooltv.nl vind je ook filmpjes over de manier waarop mensen van verschillende godsdiensten bidden of het stil maken. 

MANDALA'S

Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren met symmetrische elementen.

MANDALA'S

Het woord mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent letterlijk 'magische cirkel', of 'magisch wiel'.

Volgens oude oosterse wijsheden dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de verbinding met alles om je heen.

Filmpjes - Mandala in zand

Mandala's tekenen en kleuren

Op onderstaande websites (klik op de mandala's) vind je meer info over mandala's tekenen en kleuren. Je kan ook enkele mandala's printen en inkleuren, als je dat wil.

Les 5: Bidden zoals koning David

Het Onzevader in verschillende talen

Het Onzevader is hét christelijk gebed bij uitstek en dit gebed is door Jezus zelf aan zijn leerlingen en daardoor ook aan ons geleerd.

Het is dan ook een gebed dat over de hele wereld in heel veel talen gebeden wordt door iedereen die in Jezus gelooft. 

 1. Nederlands - Onze Vader (nieuwe versie)
 2. Nederlands - Onze Vader (oude versie gezongen door Christoff)
 3. Frans - Notre Père
 4. Frans - Notre Père (gezongen)
 5. Engels - Our Father
 6. Duits - Vater Unser (gezongen)
 7. Aramees - Abun d'bashmayo (gezongen)
 8. Latijn - Pater Noster (gezongen)
 9. Swahili - Baba Yetu (gezongen)
 10. Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Frans

PSALMEN

In de Bijbel vind je veel verhalen. Sommige verhalen gaan over Jezus. Andere verhalen over Mozes of over Jozef of over nog andere mensen.

In de Bijbel staan ook mooie gebeden. Er staan bijvoorbeeld Psalmen in. Dat zijn gebeden die meestal werden gezongen. Koning David, een koning over wie veel verhalen in de Bijbel staan, heeft veel Psalmen geschreven. 

Filmpje - Psalm 23 van koning David

Koning David hield heel veel van God. Zoals zo veel andere joden zong hij de mooiste liederen, Psalmen voor Hem.

Hieronder vind je een voorbeeld van een Psalm van koning David.

Filmpje - Bidden zoals koning David

Hier vind je een gebed, zoals je die in de Psalmen van koning David vindt. Alleen is het hier wat eenvoudiger verwoord.

Het gaat hier niet om een bestaande Psalm die vereenvoudigd of herschreven werd, maar een samenvatting van en een thematische keuze uit de Psalmen. Zo krijg je een idee van de manier waarop koning David zijn liefde tot God tot uitdrukking bracht.


Les 4: Bidden wat is dat?

Bidden is ... praten met God.

Bidden is een manier om te communiceren met God. Vergelijk het eens met het volgende. Als jij iets wil van je vader of moeder, dan vraag je het. De ene keer vraag je om hulp bij iets dat je moet doen en de andere keer heb je advies nodig. Maar het kan ook zijn dat je niks wilt vragen, maar gewoon iets wil delen van wat je mee hebt gemaakt. En dit kunnen we ook met God doen. In het geval van je vader en moeder noem je het praten, als je dit doet met God, dan noemen we het bidden.

Filmpjes - Wat is bidden?

Bidden is iets persoonlijks en iedereen heeft zijn of haar manier om te bidden. 

Enkele kinderen vertellen wat bidden voor hen is.


Les 3: Zo veel manieren!

Fototentoonstelling: Gebeds- en meditatiehoudingen

In de klas gingen we op zoek naar een manier om tot rust te komen. We zagen in de klas foto's van mensen die tot rust willen komen. Al die mensen proberen tot zichzelf te komen. Sommigen proberen te bidden. Anderen willen gewoon even wat rust voor zichzelf. Klik op de bijhorende afbeelding en je kan de fototentoonstelling nog eens op je gemak bekijken.

Sacrale dans

We hebben tot hiertoe gekeken naar gebedshoudingen waarbij je vooral stilstaat of zit. Maar je kan ook bidden door te bewegen, bv. bij sacrale dans.

Sacrale dans wordt in kringvorm uitgevoerd, zoals volksdansen. Meestal zijn de handen van de deelnemers met elkaar verbonden. Er kan een groep van 4 tot 100 dansers aan deelnemen die rond een middelpunt dansen.

In bovenstaand filmpje krijg je nog wat extra info over sacrale dans.

Gebedsmolens

In bv. Nepal en Tibet worden ook gebedsmolens gebruikt om te bidden. Dat zijn molen(tje)s die je in beweging kunt brengen. Zo bid je een gebed.

In bovenstaand filmpje krijg je nog wat meer uitleg over gebedsmolens. Jammer genoeg is de uitleg in het Engels.


Les 2: Lied - In je hart en om je heen

Lied - In je hart en om je heen

Dit lied roept ons op om het stil te maken: in je hart en om ons heen.

Hieronder vind je 2 filmpjes:

 1. Het volledige lied - In je hart en om je heen
 2. Refrein - In je hart en om je heen

LES 1: Stiltespelletjes

Oef, even stilte!

 • Op welke foto's vind jij de stilte aangenaam?
 • Op welke foto's vind jij de stilte niet aangenaam?
 • Op welke foto's vind jij dat de stilte deugd doet?

Themaliedjes

 1. Dat is pas snel
 2. Ik neem even de tijd 
Bidden is iets persoonlijks en iedereen heeft zijn of haar manier om te bidden. Kan je ook zingend bidden?