VEERTIGDAGENTIJD 2021 Draden versterken

Vasten = Jaarlijks in quarantaine

We zijn momenteel in de veertigdagentijd voor Pasen. 

Het verhaal van Jezus in de woestijn ligt hiervan aan de basis. Tijdens die veertigdagentijd werd Jezus getest en op de proef gesteld. Het was geen gemakkelijke periode; een uitdaging. Er was doorzettingsvermogen nodig om vol te houden.

Net zoals voor ons tijdens de lockdowns in coronatijden. Toch was er ook iets positiefs aan deze periode - ook net zoals voor ons aan de lockdowns. Tijdens die veertig dagen leert Jezus namelijk wat belangrijk is voor Hem. Hij ontdekt wat Hij met Zijn leven wil doen. Hij beseft dat God daar een grote rol in speelt. Hij wil God dienen door mensen te helpen goed te zijn voor elkaar. Zo helpt Hij hen om dichter bij God en de mensen te komen.

Voor christenen betekent de vastentijd ook dat ze even tijd nemen om na te denken over hun leven. Daarvoor moeten ze soms even nee kunnen zeggen en kiezen voor weinig of minder. Of soms ook ja kunnen zeggen voor veel of meer (zoals meer naastenliefde). Dat vraagt zeker doorzettingsvermogen. Dat is soms lastig. 

Toch heeft ook dat iets positiefs: er komt meer tijd vrij voor andere mensen en voor God. We versterken onze verbinding met de natuur, de medemens, de mensen wereldwijd, onszelf en het goddelijke (zin geven aan ons leven). Is dat niet mooi? Is dat niet Pasen?

Ga je mee op weg naar Pasen? 

In de klas krijg je enkele tips om mee op weg te gaan naar Pasen. Klik op het paarse kadertje en je vindt deze tips terug.

De Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag tot Pasen.
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen.
Waarom spreken we dan over Veertigdagentijd?
Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en daarom niet meegeteld worden. 

Het Paasfeest is het grootste feest van het Kerkelijk jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet dood is maar leeft. Hij is opgestaan en leeft nog steeds in al die mensen die willen leven zoals Hij.
Hij heeft als het ware de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. Ook wij kunnen elke dag verrijzen, opstaan en beginnen aan een 'nieuw'  en zinvoller leven. Het Paasfeest wordt daarom altijd gevierd in de lente. Deze periode van het jaar staat synoniem voor 'nieuw leven'.
De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd. 

Verhaal - De draad van boven

(naar Johannes Jörgensen uit 'Groeien als een boom' van Baukje Offringa)

"We zijn zo vaak zo druk bezig met allerlei dingen, dat we vergeten wat eigenlijk het belangrijkste is in ons leven en raken dan los van de levensbron", schrijft Baukje Offringa bij dit verhaal.

 • Wat wordt bedoeld met de draad van boven?
 • Hoe zie jij dat? Hoe wil jij dat verstaan? Wat kan dat voor jou betekenen?
 • Met wie voelde jij je het meest verbonden?
 • Hebben mensen (jij?) beseft in quarantaine, tijdens de lockdown, wat echt onmisbaar is? Wat was dat voor jou?

Onzichtbare draden in ons leven

 1. Verbinding met de natuur - groene draad
 2. Verbinding met de medemensen - rode draad
 3. Verbinding met de mensen wereldwijd - oranje draad
 4. Verbinding met mezelf - blauwe draad
 5. Verbinding met het 'goddelijke' - gele draad

Levensdraden versterken

Christen krijgen veertig dagen voor Pasen de tijd om deze 5 levensdraden te versterken. Wij mogen dat samen met onze groep doen.

1. Verbinding met de natuur

Filmpje - Mooi (Marco Borsato)

Wat zijn er op onze aarde toch mooie dingen te zien. Alles is zo mooi. Laten we genieten van deze pracht en praal en goed zorgen voor dit mooie geschenk.

Leve de natuur!

 • Zonnegroet: Kinderyoga met Jits Yoga Kids (1ste - 3de leerjaar)
 • Zonnegroet Yoga Stap-voor-stap (4de - 6de leerjaar)
 • Maangroet: De KinderYogaJuf (1ste - 2de leerjaar)

Meditatieoefening met het zaadje

Tijdens deze meditatieoefening doorlopen we samen traag en rustig het proces van een groeiend zaadje.

Enkele leuke opdrachten voor thuis:

 • natuurmandala's maken
 • kunstwerk met natuurmateriaal maken
 • iets zaaien/planten/verzorgen
 • een tekening maken over de natuur

2. Verbinding met de medemensen

Niets is leuker dan elkaar complimenten te geven. Zo krijg je zeker een betere verbinding met de mensen in jouw buurt. Hieronder vind je 2 leuke liedjes over het geven van complimenten. Zing maar gezellig mee en ... geef elkaar een compliment!

Geef elkaar een compliment!

Maak een kaartje met een compliment of wens en geef dit aan wie het volgens jou echt nodig heeft. Geen idee wat je kan zeggen ... Hier vind je een paar voorbeelden! 

 • Jij bent een mooi mens!
 • Jij maakt me blij!
 • Jij bent moedig!
 • Jij leeft vanuit je hart!
 • Met jou is het altijd een feestje!
 • Jij kan goed luisteren!
 • Jij tovert een lach op mijn gezicht!
 • Jij bent goud waard!
 • Jij geeft anderen een goed gevoel!
 • Jij maakt mij rustig!
 • Dank je wel omdat jij er bent!
 • Jij maakt de dag leuker!
 • Jij bent de moeite waard!
 • Een knuffel, omdat jij die verdient! 
 • ...

Een luisterstoelmoment

Misschien kunnen we eens echt naar elkaar luisteren. Houd per 2 een luisterstoelmoment met volgende vraagjes:

 • Hoe voel jij je vandaag?
 • Wat maakt dat jij blij/bang/droevig/stil... bent?
 • Wat vind jij belangrijk in onze groep?
 • Door wie voel jij je gedragen?
 • Waar kijk jij naar uit?
 • Wil je nog iets vertellen?

Een leuke opdracht voor thuis: 

Knutsel een lentebloem voor je buren die alleen wonen en het moeilijk hebben

 • Teken, kleur, knutsel een mooie bloem/kaart. Hieronder vind je enkele mooie kleurprenten (klik op het kadertje) of je vindt leuke modelletjes op internet. Laat je fantasie de vrije loop.
 • Schrijf er een wens op.
 • Duw je resultaat in de brievenbus van één van je buren.

3. Verbinding met de mensen wereldwijd

In deze coronatijd is het al moeilijk verbinding te maken met de mensen in onze buurt. Hoe kunnen we dan verbinding maken met de mensen wereldwijd???? 

 • Door te kijken naar het nieuws houden we al een beetje verbinding met de rest van de wereld.
 • Door dingen te delen die we te veel of niet meer nodig hebben.
 • Door mensen die het niet zo goed hebben als ons, te steunen.
 • ...

Elk jaar zoeken versterken wij deze verbinding door meer te leren over de organisatie 'Broederlijk Delen'. 

 • In onderstaand filmpje wordt er in 80 seconden uitgelegd wat zij willen bereiken in de wereld.
 • Ook zie je een reclamefilmpje over 'Samen tegen armoede in Congo'.

Powerpoints over de campagne van Broederlijk Delen

 • Campagne op kindermaat 
 •  Delen doet goed

Klik op de bijhorende paarse knoppen en je vindt de Powerpoint 'Campagne op kindermaat' en de Powerpoint 'Delen doet goed'. 

Filmpje - Christopher in Congo

Wij kijken hoe Broederlijk Delen het gezin van Christopher heeft geholpen zodat zij nu zelf hun plan kunnen trekken. 

Campagnelied - Delen doet goed

Onderaan deze bladzijde vind je bij 'Liedjes bij het thema' het campagnelied van dit jaar: DELEN DOET GOED

Broederlijk Delen bestaat dit jaar 60 JAAR!

Dit jaar viert Broederlijk Delen zijn zestigste verjaardag. Zestig jaar solidair tegen armoede en onrecht. Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. Die roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit. Een aantal Limburgse vrijwilligers vertellen in dit filmpje hoe ze zich inzetten voor Broederlijk Delen, waarom ze dit doen en wat dit hen geleerd heeft. 

Liederen uit andere culturen

Samen zingen verbindt! Laat ons nu enkele liedjes uit andere landen zingen, dan wordt de draad met de mensen wereldwijd, weer een stuk sterker!

 • Olele olele moleba makasi (uit Congo): olele olele - is een kreet, een soort 'luister!' / moliba makasi -  als je hard werkt, word je een goede man / o boinge pamba -  als je mij verlaat, ben je klaar om je eigen leven te leiden 
 • Hill and gully rider (uit Jamaica): samen op de motor door berg en dal
 • Hello to all the children of the world: We zeggen hallo in verschillende talen

4. Verbinding met mezelf

Antwoord op de volgende vragen:

 • Wat maakt me stil?
 • Waar verlang ik naar?
 • Wat wil ik weg uit mijn leven? Wat wil ik behouden?
 • Wat vind ik voor mijzelf het meest belangrijke in mijn leven?
 • Wat geeft me kracht om steeds weer verder te gaan?
 • Hoe wil ik later iemand 'zijn' voor anderen, voor mezelf?

Kan je ook antwoorden op deze moeilijkere vragen:

 • Waar droom ik van voor mezelf?
 • Hoe gedraag ik me tegenover anderen?
 • Wat is vrijheid voor mij?
 • Hoe voelt een nieuwe lente voor mij?

5. Verbinding met het goddelijke 

(of met je levensbron)

Verbindingsritueel

Quotes bespreken

 • Hoe zie jij dat?
 • Waar moet jij aan denken?

Bijbelverhaal - Jezus in de woestijn

(vrij naar Mt. 4, 1-12)

Veertigdagentijd, zo noemen we de periode op weg naar Pasen, het feest van nieuw leven, het feest van terug opstaan. Het is de tijd om te vasten, om eens stil te staan bij jezelf en waar je mee bezig bent. Veertig dagen de tijd om te ontsnappen aan de drukte van alledag.

Weten jullie eigenlijk waar die veertig dagen vandaan komen?

Wel, Jezus was veertig dagen in de woestijn om te vasten en op de proef gesteld te worden.


Filmpje - Jesus in the Wilderness

Nog een filmpje over het Bijbelverhaal 'Jezus in de woestijn'. 

Zoals je zult zien, is elk beeld in het filmfragment genummerd. Onthoud het nummer van het beeld waar voor jou het meest de beproeving uit spreekt?


... de woestijn in de Bijbel een plaats is waar men kan nadenken over wat belangrijk is in het leven en waar men zich kan voorbereiden op een nieuwe taak? Het is een plaats waar God spreekt tot het hart van mensen. Daarnaast is het ook een plaats waar men getest wordt op de sterkte van zijn of haar geloof in God. Zo trok het joodse volk veertig jaren door de woestijn vooraleer ze het Beloofde Land bereikten. Zoals God zijn volk door de woestijn leidde, zo leidt Gods Geest zijn zoon in de woestijn. Zowel het joodse volk al Jezus worden er op de proef gesteld.

... als men in de Bijbel 'veertig' schrijft dit niet wil zeggen: precies veertig, maar wel 'heel veel'? Het is de tijd die nodig is om zich te bezinnen en zich voor te bereiden op iets belangrijks.


Enkele informatieve filmpjes

 • Aswoensdag: Luc Van Hilst, pastoor in Scherpenheuvel, bereidt de as voor de viering van Aswoensdag en legt de betekenis uit.
 • Veertigdagentijd - Wat is dat?: Op Aswoensdag start de veertigdagentijd. Dit is een periode waarin christenen tijd maken om zich voor te bereiden op Pasen. Om deze zes weken bewust te beleven, proberen vele christenen een aantal zaken te minderen om zo ruimte te maken voor wat écht belangrijk is. Dit jaar willen we graag nog een stapje verder gaan. Ik daag jou uit om tijdens deze veertigdagentijd méér te doen! Challenge accepted?
 • #Veertigdagendoos: Leren loslaten om zo te groeien naar de diepte. 'Minderen' om meer tijd te hebben voor wat echt belangrijk is. Wat slorpt jouw tijd te veel op? Ik roep je op omtijdens de veertigdagentijd plaats te maken voor het essentiële.
 • Tips voor de veertigdagentijd: Jezuïet Nikolaas Sintobin geeft tips voor de veertigdagentijd, die verrassend genoeg niet altijd gaan om minder of 'strenger' leven
 • De vraag van Tobia: wat is vasten en wat moet ik dan doen?: Op de eerste zondag van de veertigdagentijd stelt Tobia zich de vraag wat is vasten? Maar ook wat moet ik doen tijdens de vasten? Sabine geeft Tobia een antwoord. Een leuk informatief filmpje voor de jongens en meisjes van het 1ste en 2de leerjaar!

De 40-dagentijd op muziek: luister mee naar het lied van de dag

Van Aswoensdag tot Pasen: Kerknet geeft de 40-dagentijd een muzikale invulling gebaseerd op een bijzondere verjaardag of liturgische tekst. Volg mee!

Klik op bijhorende foto en je komt op de juiste pagina!


Liedjes bij het thema

Samen zingen, versterkt de verbinding met elkaar. Dus zing uit volle borst!
 • Samen op weg naar Pasen
 • Shake, Shake, Shake
 • Ga je mee?
 • Delen doet goed - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2020 en 2021
 • Iedereen mee - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2019