ILC - SOLIDARITEIT

Over de diverse levensbeschouwingen heen zetten wij een project rond solidariteit op. Ieder heeft een eigen inbreng vanuit zijn/haar eigen levensovertuiging. 

In elke levensbeschouwing is solidariteit het antwoord op de armoedeproblematiek, maar telkens vanuit een ander oogpunt bekeken. 

Op onze school worden volgende levensbeschouwingen aangeboden:

  • RKG = Rooms-Katholieke Godsdienst (juf Christel)
  • Islamitische godsdienst (juf Betül)
  • NCZ = Niet-Confessionele Zedenleer (juf Stephanie)
  • PDG = Protestants-Evangelische Godsdienst (juf Nelly + juf Lut)