ILC - SOLIDARITEIT

Over de diverse levensbeschouwingen heen zetten wij een project rond solidariteit op. Ieder heeft een eigen inbreng vanuit zijn/haar eigen levensovertuiging. 

In elke levensbeschouwing is solidariteit het antwoord op de armoedeproblematiek, maar telkens vanuit een ander oogpunt bekeken. 

Op onze school worden volgende levensbeschouwingen aangeboden:

  • RKG = Rooms-Katholieke Godsdienst (juf Christel)
  • Islamitische godsdienst (juf Betül)
  • NCZ = Niet-Confessionele Zedenleer (juf Stephanie)
  • PDG = Protestants-Evangelische Godsdienst (juf Nelly))

Advent - Welzijnszorg

Tijdens de advent proberen de christen wat meer licht in het leven van de mensen te brengen naar het voorbeeld van Jezus.

Elk jaar opnieuw voert welzijnszorg actie tegen de armoede in ons eigen land.


Lied - Delen doet goed

Elk jaar in de vasten voeren ze extra campagne, ook in de scholen.

Elk jaar wordt er een familie op de voorgrond gezet en uitgelegd hoe Broederlijk Delen ervoor kan zorgen dat zij ook mee zijn!

Vasten/veertigdagentijd - Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing 

Broederlijk Delen werkt samen met zo'n 130 lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Samen met hen strijden wij succesvol tegen armoede en ongelijkheid. Wij focussen daarbij op drie thema's: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Ze steunen ook grensoverschrijdende projecten. Ook in België zijn ze actief. 


'Heb uw naaste lief als uzelf'

Christenen, dus ook de Katholieken, vinden het belangrijk om mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij hebben, te helpen. Ze willen solidair zijn met mensen die het minder goed hebben.

Jezus is hun grote voorbeeld. Ook hij had oog voor de zwakke, arme, zieke, eenzame ... mensen.


Mensen met Jezus als lichtend voorbeeld

  • Pater Damiaan
  • Moeder Teresa
  • Paus Franciscus
  • Zuster Jeanne Devos
  • ...
  • Mensen zoals jij en ik die voor de zwakken in de maatschappij opkomen.

Wie een vriend van Jezus probeert te zijn,

wil met vallen en opstaan de armen in de wereld niet vergeten.

Het is een oproep die veel christenen gisteren, vandaag en morgen in beweging heeft gezet.