VEERTIGDAGENTIJD 2022 Compartamos! Laten we delen!

Vasten = Jaarlijks in quarantaine

We zijn momenteel in de veertigdagentijd voor Pasen. 

Het verhaal van Jezus in de woestijn ligt hiervan aan de basis. Tijdens die veertigdagentijd werd Jezus getest en op de proef gesteld. Het was geen gemakkelijke periode; een uitdaging. Er was doorzettingsvermogen nodig om vol te houden.

Net zoals voor ons tijdens de lockdowns in coronatijden. Toch was er ook iets positiefs aan deze periode - ook net zoals voor ons aan de lockdowns. Tijdens die veertig dagen leert Jezus namelijk wat belangrijk is voor Hem. Hij ontdekt wat Hij met Zijn leven wil doen. Hij beseft dat God daar een grote rol in speelt. Hij wil God dienen door mensen te helpen goed te zijn voor elkaar. Zo helpt Hij hen om dichter bij God en de mensen te komen.

Voor christenen betekent de vastentijd ook dat ze even tijd nemen om na te denken over hun leven. Daarvoor moeten ze soms even nee kunnen zeggen en kiezen voor weinig of minder. Of soms ook ja kunnen zeggen voor veel of meer (zoals meer naastenliefde). Dat vraagt zeker doorzettingsvermogen. Dat is soms lastig. 

Toch heeft ook dat iets positiefs: er komt meer tijd vrij voor andere mensen en voor God. We versterken onze verbinding met de natuur, de medemens, de mensen wereldwijd, onszelf en het goddelijke (zin geven aan ons leven). Is dat niet mooi? Is dat niet Pasen?

Ga je mee op weg naar Pasen? 

In de klas krijg je enkele tips om mee op weg te gaan naar Pasen. Klik op het paarse kadertje en je vindt deze tips terug.

De Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag tot Pasen.
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen.
Waarom spreken we dan over Veertigdagentijd?
Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en daarom niet meegeteld worden. 

Het Paasfeest is het grootste feest van het Kerkelijk jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet dood is maar leeft. Hij is opgestaan en leeft nog steeds in al die mensen die willen leven zoals Hij.
Hij heeft als het ware de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. Ook wij kunnen elke dag verrijzen, opstaan en beginnen aan een 'nieuw'  en zinvoller leven. Het Paasfeest wordt daarom altijd gevierd in de lente. Deze periode van het jaar staat synoniem voor 'nieuw leven'.
De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd. 

Aswoensdag - 2 maart 2022

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.
Aswoensdag is de eerste dag van de vasten.
Het is een dag van ingetogenheid na drie dagen carnavalsfeest.
Sommige christenen gaan op Aswoensdag naar de kerk.
De priester tekent dan een askruisje op hun voorhoofd.
Hij zegt: "Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren."
Dat betekent dat je als mens niet oneindig lang leeft.
Je moet rekening houden met je eigen vergankelijkheid. 

https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-ash-wednesday-illustration_12064255.htm

In het boek 'Waar woont God en 100 andere geloofsvragen' dat in 2004 uitgegeven werd door Uitgeverij Averbode lezen we:
"Aswoensdag is de woensdag na Vastenavond en duidt het begin aan van de veertigdagentijd. Tot en met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd, maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. Alle gelovigen worden uitgenodigd om zich te bekeren en hun hart klaar te maken voor Jezus' verrijzenis.
Als teken daarvan maakt de priester een kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Enerzijds is het een teken dat wij allemaal sterfelijk zijn. De priester herinnert ons daar dan ook aan als hij zegt: 'Gedenk, o mens, dat je van stof bent en tot stof zult weerkeren.' Anderzijds is het ook een oproep om anders te gaan leven, meer volgens het Evangelie. Daarom zegt de priester soms ook: 'Bekeer je en geloof in het Evangelie.'.

Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes van het jaar voordien. Toen dienden ze om Jezus te eren en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem. Intussen blijft van dat enthousiasme vaak maar weinig meer over. Het askruisje nodigt dan op zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je met die ingesteldheid begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. Goed begonnen is immers half gewonnen!"

Vanaf Aswoensdag bereiden we ons dus veertig dagen lang voor op het feest van Pasen.
Maar daarvoor mogen we nog een keer lekker gek doen. Inderdaad, met Carnaval!
Carnaval werd al gevierd voor het christendom ontstond.
Traditioneel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdagavond.
Er wordt gefeest, gegeten en gedronken.
Kinderen en volwassenen verkleden zich en maken plezier.
In sommige dorpen of steden zijn er optochten en stoeten.
Op dinsdag om middernacht begint de Veertigdagentijd.
Dat is een tijd van inkeer en vasten.  

<a href='https://www.freepik.com/vectors/party'>Party vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

STAP 4: Vasten is stilte - sober - samen (solidariteit)

Tot stilte komen: Stilteritueel

Weet je het nog? De kracht van verbinden?

Voordat we verder gaan maken we het stil.

 • Waarom maken we het stil? In de stilte kunnen we verbonden zijn zonder elkaar aan te raken, maar wel te raken.
 • Nu hoor ik je denken. Hoe kan dat? Wel, door samen hetzelfde te doen op hetzelfde moment, op dezelfde of een andere plaats, kan je verbonden zijn met elkaar.

We doen het samen in stilte, het kan misschien een beetje onwennig aanvoelen.
Probeer het maar samen met mij.

Jullie staan in een grote wijngaard / boomgaard, jullie zijn allemaal verbonden met elkaar.

 • Zorg dat je stevig staat; spreid je benen een beetje.
  Met je wortels sta je stevig in de grond.
  Je bent verbonden met de aarde, de grond.
  De aarde waarin je staat deel je met de anderen.
 • Spreid je armen, leg je hand op de schouder van de leerling die naast je staat.
  De ranken van de druivenplant / de takken van de boom raken elkaar, ze zijn met elkaar verbonden. Samen staan ze sterk.
 • Steek je armen in de lucht. Reik naar de zon.
  Ze geeft je warmte, doet je groeien en lekkere vruchten dragen.
 • Laat de regen vallen op de grond, ook deze heb je nodig om te groeien en sappige vruchten te krijgen.
  Maak met je handen de beweging van vallende druppels.
 • Breng je handen zachtjes voor je ogen.
  Maak het stil in jezelf.
  Zet je oren, ogen en hart open en vier met ons mee.
 • Breng je handen naar voren met de handpalm omhoog.
  Klaar om samen met de anderen te ontvangen en te delen.

Bijbelverhaal: Jezus in de woestijn

(vrij naar Mt. 4, 1-12)

Veertigdagentijd, zo noemen we de periode op weg naar Pasen, het feest van nieuw leven, het feest van terug opstaan. Het is de tijd om te vasten, om eens stil te staan bij jezelf en waar je mee bezig bent. Veertig dagen de tijd om te ontsnappen aan de drukte van alledag.

Weten jullie eigenlijk waar die veertig dagen vandaan komen?

Wel, Jezus was veertig dagen in de woestijn om te vasten en op de proef gesteld te worden.


Filmpje - Jesus in the wildernis

Nog een filmpje over het Bijbelverhaal 'Jezus in de woestijn'.

Zoals je zult zien, is elk beeld in het filmfragment genummerd. Onthoud het nummer van het beeld waar voor jou het meest de beproeving uit spreekt?


... de woestijn in de Bijbel een plaats is waar men kan nadenken over wat belangrijk is in het leven en waar men zich kan voorbereiden op een nieuwe taak? Het is een plaats waar God spreekt tot het hart van mensen. Daarnaast is het ook een plaats waar men getest wordt op de sterkte van zijn of haar geloof in God. Zo trok het joodse volk veertig jaren door de woestijn vooraleer ze het Beloofde Land bereikten. Zoals God zijn volk door de woestijn leidde, zo leidt Gods Geest zijn zoon in de woestijn. Zowel het joodse volk al Jezus worden er op de proef gesteld. 

... als men in de Bijbel 'veertig' schrijft dit niet wil zeggen: precies veertig, maar wel 'heel veel'? Het is de tijd die nodig is om zich te bezinnen en zich voor te bereiden op iets belangrijks. 


Tijd voor stilte

Jezus ging naar de woestijn om stilte te voelen en om na te denken.
Dat deed Hij wel vaker.
Er waren veel mensen die bij Hem wilden zijn en Hem volgden om Zijn verhalen te horen of te zien welke bijzondere dingen Hij deed.
Maar soms wou Hij even alleen zijn, dan trok Jezus in Zijn eentje naar de woestijn.
Een plek van rust.
Dat deed Hem nadenken: over wie Hij was, Zijn keuzes, Zijn gevoelens, wat Hij belangrijk vond.

In het verhaal van Salomé in Colombia, komen de kinderen samen rond een mandala. Ze maken hier ook een momentje tijd om na te denken.Isis is graag bij de waterval en het bergbeekje.
Het zijn haar lievelingsplekjes. Het is net zoals Jezus in de woestijn.
Lievelingsplekjes geven jou een goed, rustig gevoel.
En ook Isis valt even stil bij de mandala.
Ze mag er vertellen hoe ze zich voelt en waar ze op hoopt, waar ze van droomt.  

Opdracht:

 • Zit in een kring
 • Luister naar het geluid van lichte regen.
 • Zit met je handen in je schoot en met de ogen dicht. Luister naar de regen.
 • Je mag volgende zinnen aanvullen.

           In stilte denk ik aan ...

           De stilte maakt me ...


Tijd voor soberheid

De woestijn is een rustige plek, maar ook best gevaarlijk.
Er is niets: geen eten, geen drinken.
Er is weinig. Maar dat weinige geeft Jezus net meer rust en tijd om na te denken.
Hij wordt niet afgeleid door vele spullen, andere dingen.
Hij moet niet bezig zijn met van alles en nog wat.
Minder geeft soms mogelijkheden tot meer.

Veertigdagentijd, tijd om los te laten en zo te zoeken naar datgene wat echt belangrijk is in het leven.

Salomé mag de roller skates van haar nichtje Isis proberen.
Voor Isis zijn die te klein geworden. Eerst was ze daar niet blij mee, omdat ze geen nieuwe kreeg. Maar Mama legde uit dat het beter is om de oude te gebruiken en niet weg te smijten, dan nieuwe te kopen.
Salomé begrijpt (dankzij de duurzaamheidsschool) dat nog meer afval niet goed is voor de planeet.

Isis zou graag schoenen hebben zoals Emilia en haar schoenen weggooien.
Maar haar mama wil geen andere kopen. 'Je moet niet alles willen wat een ander heeft,' zei mama.
En de afvalberg is al groot genoeg.

Hoe kunnen wij verminderen?

Minder uitstoot is meer ... (milieu),

Minder afval is meer ...

Minder met de auto rijden is meer ...

Minder lawaai is meer ...

Minder rommel is meer ...

Minder roddelen is meer ...

Minder pesten is meer ...

Minder huiswerk is ... 😉

Minder corona is ...

Minder ... is meer vriendschap


Tijd voor delen

Filmpje rond delen: Juf Roosje en juf Zeynep

 • Delen, hoe doe je dat? 
 • Wat doet delen met je?

Versje rond delen (met gebaren)

Delen is vreugde zaaien.

(kinderen maken 3x een zaaibeweging)

Delen doet groeien.

(kinderen steken de armen in de lucht)

Delen doet opstaan

(kinderen staan recht)

en delen geeft leven!

(kinderen geven elkaar een hand - of elleboog, vuistje, knipoog of voettwist aan beide kanten)

 • We spreken wel af wat we doen, zodat iedereen hetzelfde doet.

Tijd voor samen (solidariteit)

We hebben voorvechters nodig, baanbrekende change makers, maar net zo goed helers en zorgende verbinders. Of je je nu verwant voelt met grote maatschappelijke thema's als kinderrechten, black lives matter, het klimaat, de oorlog in Oekraïne, of je hart uitgaat naar een kleinere of onbekendere beweging: iedereen kan een steentje bijdragen om de wereld mooier, schoner, veiliger te maken. Het belangrijkste is dat je een vorm vindt die bij jou past en die je lang kunt volhouden.STAP 3: Buen vivir - Het goede leven voor iedereen

Kennismaking met Isis uit Colombia

Enkele vragen over de inhoud van het verhaal van Isis:

 • Wat raakt jou? Wat valt op?
 • Wat vind je goed?
 • Wat vinden Isis en haar gezin belangrijk in het leven?

Wat/wie is Broederlijk Delen?

Verbinding met mensen wereldwijd

In deze coronatijd is het al moeilijk verbinding te maken met de mensen in onze buurt. Hoe kunnen we dan verbinding maken met de mensen wereldwijd????  
 • Door te kijken naar het nieuws houden we al een beetje verbinding met de rest van de wereld.
 • Door dingen te delen die we te veel of niet meer nodig hebben.
 • Door mensen die het niet zo goed hebben als ons, te steunen.
 • ...

Elk jaar zoeken versterken wij deze verbinding door meer te leren over de organisatie 'Broederlijk Delen'.

 • In onderstaand filmpje wordt er in 80 seconden uitgelegd wat zij willen bereiken in de wereld.
 • Ook zie je een reclamefilmpje over de campagnes 2020-2022.

Campagnelied Broederlijk Delen: Delen is goed


Verbindend bidden en danken

Mensen delen veel onder elkaar, maar ook de natuur deelt veel met ons. We krijgen zoveel van anderen, van de natuur, van het leven. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Bijna teveel om op te noemen.

 • Bedenk eens één iets waar je echt blij en dankbaar voor bent. Iets of iemand die iets met je deelde, zomaar.

 • Neem een bol wol. Wie de bol heeft mag zich uitspreken: 'Vandaag ben ik dankbaar voor..." De bol wordt gegooid naar de andere kant van onze cirkel. Zo krijgen we een heel web van draden, dankbaarheid dat ons met elkaar en met Isis en Salomé en met vele anderen verbindt.

Gedicht over delen - Toon Hermans

Wij delen heel wat samen.
Er is heel veel wat ons verbindt.
Maar samen is alleen maar samen
als het in het hart begint.

 • Wat raakt jou in dit gedicht?

Vermeerderen en verminderen

Delen maakt blij.

Delen maakt sterker.

Delen is verbinden.

Verminderen is vermeerderen. 

 • De juf leest de zin voor, jullie herhalen

Lied op de melodie van 'Broeder Jacob'

We kunnen ook een lied over delen zingen op de melodie van het bekende lied 'Broeder Jacob'. Zingen jullie mee? De juf zingt telkens voor, jullie herhalen.
 • Juf Samen delen
 • Allen: Samen delen
 • Juf: Maakt ons sterk
 • Allen: Maakt ons sterk
 • Juf: Dat is wat ons blij maakt
 • Allen: Dat is wat ons blij maakt
 • Juf: Dat doet goed!
 • Allen: Dat doet goed!

We zegenen elkaar

Maken we het eventjes stil, aan de buitenkant, alles rondom ons en ook aan de binnenkant, in ons hart.

God,

Dank u voor al het mooie dat wij juist gehoord hebben,

Dank u voor elkaar hier in deze cirkel

Dank u voor kinderen zoals Isis en Salomé

en alle kinderen die meewerken

aan een goed leven voor iedereen

Zegen ons, spreek goed over ons allemaal

bescherm ons tegen zwarte gedachten

help ons om hoopvolle delers te worden.

 • Met een gebaar: kruisje op het voorhoofd, of een zacht schouderklopje of .... zegen je jouw      buurman/vrouw. 

Lied: Wat zullen we delen

 • Op de melodie van 'Wat zullen we drinken', Bots

Wat zullen we delen,

Veertig dagen lang

Wat zullen we delen

met elkaar. (2X)


Er is genoeg voor iedereen

Dus delen we samen

minder wordt nu meer

dus leven we samen

niet alleen. (2X)


Gedeelde kunst

Een gedeeld kunstwerk, in alle vertrouwen om te koesteren!

 • Je kleurt 1 eitje op je blad.
 • Daarna geef je jouw blad door aan de jongen/meisje links en mag die ook een eitje inkleuren. 
 • Zo gaan we verder tot alle eitjes ingekleurd zijn.
 • Je mag je gedeelde kunstwerk uitknippen en op een gekleurd blad naar keuze plakken.STAP 2: Verminderen om te vermeerderen

Samen rond de deelkast

De deel-kast wil ons samenbrengen en laten stil staan bij delen, 40 dagen tijd om te leren hoe deugddoend delen wel kan zijn.

Je kan van alles delen: voorwerpen, verhalen, liedjes, foto's, spelletjes, gewoontes, rituelen, ...

Het opmerkelijke van delen is, hoe meer je deelt, hoe beter we er samen van worden, hoe meer plezier we samen hebben. Van sommige zaken hebben wij zoveel dat het goed is om te minderen en te delen met anderen. Hoe minder we met de auto rijden, hoe beter het is voor onze fitheid en voor het milieu bijvoorbeeld.

Verminderen van het ene geeft dan een vermeerdering van het andere. Of, delen is eigenlijk vermeerderen. Dat is nogal raar he.

Het is geen gewone deelkast, zoals er misschien ook eentje in jouw wijk of gemeente staat, nee het is een 40-dagentijd-deel-kast.

Christenen staan aan het begin van de 40-dagentijd. 40 dagen als voorbereiding op het grootste feest voor Christenen: Pasen.

40 dagen om na te denken wat nu juist belangrijk is in het leven.

40 dagen om ons hart terug te verbinden met anderen, met God.

40 dagen om anders te gaan leven: met minder ballast en meer openheid, minder overbodige luxe en meer eenvoud, minder ikke en meer samen.

40 dagen om te leren: verminderen is vermeerderen. 


Vasten vs. Ramadan

Dit jaar is deze tijd niet enkel voor Christenen een speciale tijd, ook voor onze islamvrienden is deze tijd een gezegende tijd: de Ramadan.

Op zaterdag 2 april, begint voor de moslims de vastenmaand of Ramadan. Overal in de wereld, zullen volwassen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en niet drinken. Elke dag na zonsondergang, wordt de vasten verbroken en eet men samen met familie en vrienden. Het is een heel gezellige maand, waarin de banden tussen mensen versterkt worden. Er wordt ook meer voedsel en kleren gedeeld met wie nood heeft. In deze maand van vasten ervaren moslims hoe het is om arm of hongerig te zijn. Het belangrijkste is echter dat het een maand is van dankbaarheid, dankbaar voor alles wat mensen van God gekregen hebben. De ramadan wordt op 2 mei afgesloten met het Suikerfeest, het 'Kleine Feest'. Heel deze vastenmaand is gericht op beter leren leven, betere verhoudingen onder mensen en beter ten dienste staan van God(Allah).

Je ziet het, 40 dagen tijd, vastentijd of ramadan, in verschillende godsdiensten en bij verschillende mensen zijn er speciale tijden waarin mensen terug ontdekken wat echt belangrijk is in het leven: verbonden zijn met mensen overal in de wereld, verbonden zijn met de natuur met heel de wereld, verbonden zijn met God de bron van alles wat ons gegeven is. Daarvoor is het goed om te minderen: minder overbodige dingen, minder voedsel, minder luxe, minder afleiding om meer te zien wat echt belangrijk is.

Delen doet goed, delen maakt ons tot mensen, delen maakt ons samen sterker. In de vastentijd is het goed om te oefenen in delen.


2 verhalen bij de 40-dagentijd en de Ramadan

Vragen bij de 2 verhalen:

 • Ik vraag mij af, wat deelden de mensen?
 • Ik vraag mij af of het gemakkelijk was om te delen?
 • Ik vraag mij af welk stuk in de verhalen jij het mooiste vond?
 • Ik vraag mij af, is delen nu verminderen of vermeerderen?
 • Ik vraag mij af wat kunnen wij delen in de 40 dagen tijd?
 • Ik vraag mij af, wat zou er gebeuren als meer mensen dit zouden doen?
 • Ik vraag mij af, of dit moeilijk is?
 • Ik vraag mij af of dit vandaag ook gebeurt?

Lied - Delen doet wonderenSTAP 1: Aswoensdag, 

de start van de 40-dagentijd

Filmpje - De vraag van Tobia: wat is vasten en wat moet ik dan doen?

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd stelt Tobia zich de vraag wat is vasten? Maar ook wat moet ik doen tijdens de vasten? Sabine geeft Tobia een antwoord. Een leuk informatief filmpje voor de jongens en meisjes van het 1ste en 2de leerjaar! 

Filmpje - Veertigdagentijd, wat is dat?

Op Aswoensdag start de veertigdagentijd. Dit is een periode waarin christenen tijd maken om zich voor te bereiden op Pasen. Om deze zes weken bewust te beleven, proberen vele christenen een aantal zaken te minderen om zo ruimte te maken voor wat écht belangrijk is. Dit jaar willen we graag nog een stapje verder gaan. Ik daag jou uit om tijdens deze veertigdagentijd méér te doen! Challenge accepted? 

Filmpje - Aswoensdag

Luc Van Hilst, pastoor in Scherpenheuvel, bereidt de as voor de viering van Aswoensdag en legt de betekenis uit. 

Filmpje - Vrt Nieuws: Wat weet u over Aswoensdag?

Aswoensdag is de start van de Vasten, maar wat betekent dat precies?


Filmpje - Karrewiet: Dit is de geschiedenis achter Carnaval

Carnaval wordt al eeuwen gevierd, maar waar komt dat feest nu vandaan?


Kijktafel 40-dagentijd: Zes weken houvast, vast wel

Als je op bijhorende foto klikt, dan kom je op een pagina van de website geloventhuis.nl. Hier zie je hoe onze kijktafel gemaakt wordt en wat alles betekent! 

Betekenis:

 • Paars in de liturgische kleur van de veertigdagentijd. Paars staat voor bezinning en inkeer. Als ondergrond voor de kijktafel gebruiken we daarom een paars lapje of placemat.
 • Zet op de paarse ondergrond een neutrale, platte schaal gevuld met zand. Het zand staat symbool voor de woestijn waar het Joodse volk veertig jaar rondtrok en leerde hoe ze volk van God konden zijn. Ook Jezus trekt zich voor hij eropuit gaat in Israël veertig dagen terug in de woestijn, waar hij in stilte en zonder afleiding zich voorbereidt op zijn roeping. Hij wordt er op de proef gesteld.

De 6 (7)knopen

Iedere week een vastenpuntje:

 1. Gunnen
 2. Aandacht
 3. Geduld
 4. Delen
 5. Vergeven
 6. Jezus
 7. (Pasen)

Knoop 1: Gunnen

Knoop 2: Aandacht

Knoop 3: Geduld

Knoop 4: delen

Knoop 5: vergeven

Knoop 6: Jezus


Lapbook: Veertigdagentijd

Stappenplan

1. Neem een wit papier (A3)en plooi het zoals het voorbeeld van de juf..

2. Maak de voorzijde van het lapbook door de passende tekst en afbeeldingen uit te knippen en op te kleven (knip op de vetgedrukte lijnen).

3. Vouw het lapbook open en kleef een paars A4-blad in het midden. De kalender plak je op het paarse blad. Je mag een aantal bijzondere dagen invullen op je kalender. Probeer je eerst zelf met potlood? Controleer vervolgens m.b.v. voorbeeld en vul alles correct in met pen of stift!

In te vullen dagen:

 • Aswoensdag
 • Palmzondag
 • Witte Donderdag
 • Goed Vrijdag
 • Stille Zaterdag
 • Pasen

4. Kleef de passende tekst/afbeeldingen van de 6 knopen (vastenpuntjes) aan de linker- en rechterkant.

5. Tijdens de veertigdagentijd of vasten maken christenen tijd om na te denken over wat ze echt belangrijk vinden. Teken een hartje op de voorkant van de 'to-do-list'. In het hartje schrijf of teken je voor wie of wat jij meer tijd zou willen maken.

6. Schrijf op de 'to-do-list' enkele dingen waar jij, tijdens deze vasten/veertigdagentijd, tijd voor wil maken.

7. Klaar en nog tijd over? Dan mag je je lapbook nog inkleuren, versieren ...

Resultaat lapbooks

Hieronder vind je foto's van het prachtige resultaat van mijn leerlingen van 5A, 5B, 6A en 6B! 

Knutselen - Knopenarmbandje (Vast wel armbandje)

Als je op bijhorende foto klikt, dan kom je op een pagina van de website geloventhuis.nl. Hier zie je hoe je een knopenarmbandje  maakt en wat alles betekent!  

Om in de veertigdagentijd te blijven denken aan je goede voornemens, kun je een lief simpel knopenarmbandje maken.
Knoop het bandje - niet te strak - om je pols en (let op!) laat het 40 dagen lang zitten! Dus ook in bed en onder de douche! Misschien ben jij de enige die weet wat het armbandje betekent. Dat is prima. Als je wilt, kun je anderen vertellen waarom je het om hebt. En praat erover aan tafel thuis, of zelfs in de klas.

Knopenarmbandje - website
Knopenarmbandje - website

Werkwijze:

 • Maak 6 (7) gewone knopen in de veter (katoengaren) op gelijke afstanden.
 • Houd genoeg over om het armbandje te kunnen omknopen.
 • Dat kan je niet bij jezelf doen, dus zoek iemand die je even helpt.
 • Met Pasen mag je de armband doorknippen. Je bent vrij en verlost! Je begint een 'nieuw leven'.
 • EXTRA: Natuurlijk kun je de armband mooier maken als je dat wilt: met kralen bv of met een kruisje in de Jezusknoop.
 • Het hoeft niet. Vasten is iets wat je voor jezelf mag houden. Jezus heeft gezegd: Vast in het verborgene, God ziet het toch wel; doe het niet om op te vallen.

3 voorbeelden:

 • Een schoenveter: simpel, lekker stoer
 • Draden katoen in verschillende kleuren: vrolijk
 • Één draad katoen: heel subtiel, geheimzinnig

De 40-dagentijd op muziek: luister mee naar het lied van de dag (Vasten 2021)

Van Aswoensdag tot Pasen: Kerknet geeft de 40-dagentijd een muzikale invulling gebaseerd op een bijzondere verjaardag of liturgische tekst. Volg mee!

Klik op bijhorende foto en je komt op de juiste pagina!


Liedjes bij het thema

Samen zingen, versterkt de verbinding met elkaar. Dus zing uit volle borst!
 • Samen op weg naar Pasen
 • Shake, Shake, Shake
 • Ga je mee?
 • Delen doet wonderen
 • Delen doet goed - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2020, 2021 en 2022
 • Iedereen mee - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2019