DE GOEDE WEEK 

en

PASEN

De Goede Week is de belangrijkste week in de veertigdagentijd.

Het is de week voor Pasen. 

 • Op Palmzondag trok Jezus de stad Jeruzalem binnen.
  In de kerk zegent de priester palmtakken, die gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen.
 • Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn vrienden aan tafel.
  Hij brak het brood en deelde de wijn.
  Hij waste de voeten van Zijn leerlingen.
  Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.
 • Goede Vrijdag is een dag van rouw.
  Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld.
  In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur 's middags herdacht.
 • Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten.
  Zal het hiermee eindigen of is er hoop?
 • Pasen

Het Paasfeest is het grootste feest van het Kerkelijk jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet dood is maar leeft. Hij is opgestaan en leeft nog steeds in al die mensen die willen leven zoals Hij.
Hij heeft als het ware de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. Ook wij kunnen elke dag verrijzen, opstaan en beginnen aan een 'nieuw' en zinvoller leven. 

Elke dag zien wij Christus die gekruisigd wordt, elke dag is het tijd om op te staan.

Dat nieuwe leven staat ook centraal in de periode waarin Pasen gevierd wordt: het voorjaar.
Bij ons bestaat het gebruik om paaseieren te verstoppen: gekleurde eieren en eieren van chocolade.
Die traditie vindt zijn oorsprong in oude voorjaarsgebruiken.