VEERTIGDAGENTIJD 2023 Maak het verschil!

Vasten = Jaarlijks in quarantaine

We zijn momenteel in de veertigdagentijd voor Pasen. 

Het verhaal van Jezus in de woestijn ligt hiervan aan de basis. Tijdens die veertigdagentijd werd Jezus getest en op de proef gesteld. Het was geen gemakkelijke periode; een uitdaging. Er was doorzettingsvermogen nodig om vol te houden.

Net zoals voor ons tijdens de lockdowns in coronatijden. Toch was er ook iets positiefs aan deze periode - ook net zoals voor ons aan de lockdowns. Tijdens die veertig dagen leert Jezus namelijk wat belangrijk is voor Hem. Hij ontdekt wat Hij met Zijn leven wil doen. Hij beseft dat God daar een grote rol in speelt. Hij wil God dienen door mensen te helpen goed te zijn voor elkaar. Zo helpt Hij hen om dichter bij God en de mensen te komen.

Voor christenen betekent de vastentijd ook dat ze even tijd nemen om na te denken over hun leven. Daarvoor moeten ze soms even nee kunnen zeggen en kiezen voor weinig of minder. Of soms ook ja kunnen zeggen voor veel of meer (zoals meer naastenliefde). Dat vraagt zeker doorzettingsvermogen. Dat is soms lastig. 

Toch heeft ook dat iets positiefs: er komt meer tijd vrij voor andere mensen en voor God. We versterken onze verbinding met de natuur, de medemens, de mensen wereldwijd, onszelf en het goddelijke (zin geven aan ons leven). Is dat niet mooi? Is dat niet Pasen?

Ga je mee op weg naar Pasen? 

In de klas krijg je enkele tips om mee op weg te gaan naar Pasen. Klik op het paarse kadertje en je vindt deze tips terug.

De Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag tot Pasen.
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen.
Waarom spreken we dan over Veertigdagentijd?
Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en daarom niet meegeteld worden. 

Het Paasfeest is het grootste feest van het Kerkelijk jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet dood is maar leeft. Hij is opgestaan en leeft nog steeds in al die mensen die willen leven zoals Hij.
Hij heeft als het ware de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. Ook wij kunnen elke dag verrijzen, opstaan en beginnen aan een 'nieuw'  en zinvoller leven. Het Paasfeest wordt daarom altijd gevierd in de lente. Deze periode van het jaar staat synoniem voor 'nieuw leven'.
De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd. 

Aswoensdag - 22 februari 2023

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.
Aswoensdag is de eerste dag van de vasten.
Het is een dag van ingetogenheid na drie dagen carnavalsfeest.
Sommige christenen gaan op Aswoensdag naar de kerk.
De priester tekent dan een askruisje op hun voorhoofd.
Hij zegt: "Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren."
Dat betekent dat je als mens niet oneindig lang leeft.
Je moet rekening houden met je eigen vergankelijkheid. 

https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-ash-wednesday-illustration_12064255.htm

In het boek 'Waar woont God en 100 andere geloofsvragen' dat in 2004 uitgegeven werd door Uitgeverij Averbode lezen we:
"Aswoensdag is de woensdag na Vastenavond en duidt het begin aan van de veertigdagentijd. Tot en met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd, maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. Alle gelovigen worden uitgenodigd om zich te bekeren en hun hart klaar te maken voor Jezus' verrijzenis.
Als teken daarvan maakt de priester een kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Enerzijds is het een teken dat wij allemaal sterfelijk zijn. De priester herinnert ons daar dan ook aan als hij zegt: 'Gedenk, o mens, dat je van stof bent en tot stof zult weerkeren.' Anderzijds is het ook een oproep om anders te gaan leven, meer volgens het Evangelie. Daarom zegt de priester soms ook: 'Bekeer je en geloof in het Evangelie.'.

Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes van het jaar voordien. Toen dienden ze om Jezus te eren en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem. Intussen blijft van dat enthousiasme vaak maar weinig meer over. Het askruisje nodigt dan op zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je met die ingesteldheid begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. Goed begonnen is immers half gewonnen!"

Vanaf Aswoensdag bereiden we ons dus veertig dagen lang voor op het feest van Pasen.
Maar daarvoor mogen we nog een keer lekker gek doen. Inderdaad, met Carnaval!
Carnaval werd al gevierd voor het christendom ontstond.
Traditioneel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdagavond.
Er wordt gefeest, gegeten en gedronken.
Kinderen en volwassenen verkleden zich en maken plezier.
In sommige dorpen of steden zijn er optochten en stoeten.
Op dinsdag om middernacht begint de Veertigdagentijd.
Dat is een tijd van inkeer en vasten.  

<a href='https://www.freepik.com/vectors/party'>Party vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

STAP 3: Samen strijden we voor een betere wereld 

(Samen sterk)!

DEEL 2: Samen op weg met Jezus!

1ste graad

Bezinningsmoment: Wie of wat heeft Jezus nodig?

Hij wist wat hij wilde. Hij moest en zou deze taak uitvoeren.
Hij voelde zich geroepen om dit te doen. Geroepen door God.
Hij wilde alle mensen vertellen over het Rijk van God.
De wereld moest goed en mooi worden voor iedereen.
Hij zou er gewoon aan beginnen en wie weet gingen er steeds meer mensen meedoen.

Eerst keek Jezus eens goed rond wie hem zou kunnen helpen. ...

 • Ik vraag me af wie of wat Jezus nodig heeft om aan zijn uitdagende opdracht te beginnen: de wereld moest goed en mooi worden voor iedereen?

Ik nodig jullie uit om voorwerpen uit de klas bij de prent te leggen die een mogelijk antwoord biedt op:

 • Ik vraag me af wie of wat Jezus nodig heeft om aan zijn uitdagende opdracht te beginnen?
 • Ik vraag me af wat die opdracht vandaag concreet zou betekenen

Denk hierover na en leg het voorwerp bij de prent. Je mag dit kort duiden. 

Je hoort rustige muziek op de achtergrond.

Dankbaar voor alles wat is gezegd.

(steek je linkerhand open uit naar links)

Dankbaar voor alles wat niet is gezegd.

(steek je rechterhand open uit naar rechts)

Dankbaar voor alles wat hier is samengebracht en gedeeld

(breng beide handen samen).

 • Leg de voorwerpen één voor één rustig terug op de plaats waar je ze gevonden hebt.

2de + 3de graad

Bezinningsmoment: Een droom

Tekst: Een droom

 • Wie zijn goddelijke mensen voor jou, nu of in het verleden en waarom?
  Geef elke leerling een kaartje met onderstaande vragen:
 • Wie is voor jou een goddelijk mens? Iemand die...
 • Wie ken jij zo persoonlijk?
 • Wat doet/deed die persoon dan?
 • Wat betekent dit voor jou?
 • Wat zegt dit over jou?
 • Wat zou jij willen zeggen tegen deze "goddelijke persoon"?

Na elk antwoord zetten we een theelichtje bij de kaart en steken het aan.

Zeg erbij: Dankjewel, goddelijk mens.

 • Wie of wat (welke situatie) heeft mij opgeroepen om goddelijk te zijn voor een ander?

Lied: I'm a light - India Arie

Filmpje: Zeester

 • Ik vaag me af wat je mooi vindt aan dit verhaal?
 • Ik vraag me af wat je niet mooi vindt aan dit verhaal?
 • Ik vraag me af of het verhaal jou aan iets doet denken? (algemeen: actualiteit, eigen leven)
 • Ik vraag me af of het verhaal jou aan iets doet denken uit het verhaal van Celia?

Gedeelde kunst

 • Jullie krijgen allemaal een paasglasraam.
 • Kleur de tekening op jouw manier in. Op een manier die past bij jouw kern, bij jouw diepste ik.
 • Alle tekeningen samen vormen dan later een groot kunstwerk.

STAP 3: Samen strijden we voor een betere wereld 

(Samen sterk)!

DEEL 1: Een hardcore activist 

(Een held voor een betere wereld)

Ritueel: Levengevend water voor iedereen

 • Verplaats kostbaar water met je handen van de gieter naar een plant vooraan.
 • Vervolgens geef je je  buur met een natte vinger een merkteken: Wij zijn samen helden voor een betere wereld.
 • Als je dit gedaan hebt, heb je een schouderklopje verdient!

Buen vivir

Zinvol leven doen we samen

Delen tot iedereen genoeg heeft.

Doen jullie mee?

Gewoon nazeggen:

Ik deel ( klop met je rechterhand op je borstkast)

Allen: Ik deel

Jij deelt (steek je rechterhand uit naar je buur)

Allen: Jij deelt

Wij delen samen ( neem elkaars hand vast)

Allen: Wij delen samen

Samen maken wij het verschil.( zet een stap naar voor en hef de handen van de gevormde kring omhoog.)

Allen: Samen maken wij het verschil.

Maken we het eventjes stil,

aan de buitenkant, alles rondom ons

en ook aan de binnenkant, in ons hart.

Memory: 

Hoe word ik een hardcore activist? Hoe word ik een held voor een betere wereld?

Afsluiter: Jij bent water waard!

Sta stil bij wat een ander gedaan heeft om het waterverbruik te verminderen en dat dus ten goede komt van onze planeet.

Met deze druppels kunnen wij hen bedanken! Misschien verdien je zelf ook een druppel?

STAP 2: Overal water 

(de kracht van water)

DEEL 2: Levengevend water voor iedereen

Vasten: 40 dagen op zoek (terug) naar jouw kern

Filmpje: Kern-lied (2de + 3de graad)

40 dagen om (terug) te gaan naar jouw kern, te luisteren naar jouw binnenkant.

 • Welk geluid, welk lied, welke woorden zit er diep in jouw kern?
 • Wat vind jij écht belangrijk? Misschien zegt jouw buitenkant iets anders?
 • Waarover zou jouw 'kern-lied' gaan?

Bijbelverhaal: Jezus en de Samaritaanse vrouw aan de waterput 

(Joh. 4, 1-12)

Hieronder een filmpje van de Zandtovenaar. Wij vertellen het verhaal op de manier van Goldy Play!

Afsluitend bezinnend moment: 1ste en 2de graad

Lied: Als je dorst hebt - Elly & Rikkert

Zoek een dansje op de tekst. Je kan misschien uitbeelden wat er in het lied gezongen wordt!

Waterritueel

 • Ga gehurkt in een kring zitten.
 • Lied: Tot iedereen mee is!
 • De juf gaat rond met de gieter en besprenkelt jullie één voor één met een klein beetje water.
 • Je mag dan overeind komen (openbloeien) en elkaar de hand geven. WATER GEEFT LEVEN!

Gebed:

Dag, ik ben het kind van het water.

Wij zijn allemaal kinderen die leven van water.

Dank U,

voor het water van de bronnen,

voor de regen voor de beken, de rivieren.

Water geeft leven aan alles wat ons gegeven is!

Help ons om dankbaar te zijn.

Help ons om zuinig om te gaan met water,

om met elkaar te delen.

Wij zijn allemaal kinderen die leven van water.

Afsluitend bezinnend moment: 3de graad

Kunstwerk: Levend water (2000) - Alexandre Lettnin 

 • Wat zie je? 
 • Wat trekt jouw aandacht? 
 • Wat zou dit kunnen betekenen?

Vragen aan ...

 • Als je zelf Jezus zou tegenkomen bij de put, waar zou je dan staan?
  Neem een figuur uit de mand en plaats deze ergens op het beige doek, dicht of ver van Jezus of van de waterput.
 • Ik vraag me af: Wat zou je doen? Wat zou je vragen?

Ritueel rond de put

Wat geeft me kracht?
Wat doet me leven?
Ik deel dit met jou.


Lied: Als je dorst hebt - Elly & Rikkert

STAP 2: Overal water 

(de kracht van water)

DEEL 1: Agua es vida, water is leven

Een muzische regenbui

(Filmpje is alleen ter inspiratie)

Mijn waterdagboek 1ste en 2de graad

Mijn waterdagboek 3de graad

Waterverbruik

Indirect waterverbruik

PPT: De grote waterquiz (3de graad)

PPT: Spel Hoger-lager (3de graad)

 • Kijk naar de getoonde foto.
 • Zeg of daarbij meer of minder water verbruikt wordt dan bij het voorgaande.

Bereken je eigen watervoetafdruk (3de graad)

STAP 1: Een zinvol leven

DEEL 2: De vasten, een zinvolle tijd

Lied: Maak een verschil - Gerald Troost

1ste GRAAD

 • Wat vind je van dit lied?
 • Vind je het een mooi lied?
 • Waar gaat dit lied over, denk je?
 • Hoe kan jij een verschil maken? Wat betekent dat eigenlijk 'een verschil maken'?

2de + 3de GRAAD

 • Wat heb je gehoord/gezien?
 • Wat heeft jou geraakt?
 • Hoe heeft het jou geraakt?
 • Wat heeft het bij jou opgeroepen?
 • Hoe kan jij een verschil maken?

Bijbelverhaal: Jezus in de woestijn (Mt. 1, 1-11)

Veertigdagentijd, zo noemen we de periode op weg naar Pasen, het feest van nieuw leven, het feest van terug opstaan. Het is de tijd om te vasten, om eens stil te staan bij jezelf en waar je mee bezig bent. Veertig dagen de tijd om te ontsnappen aan de drukte van alledag.

Weten jullie eigenlijk waar die veertig dagen vandaan komen?

Wel, Jezus was veertig dagen in de woestijn om te vasten en op de proef gesteld te worden.

Kijktafel bij de vasten

 • Zand = woestijntijd (kiezen voor een zinvoller leven, dichter bij je kern komen)
 • Weg met steentjes = op weg naar Pasen
 • Kaarsje = tijd voor stilte en gebed (STILTE)
 • Lentetakken = uitkijken naar Pasen
 • Glaasje water (of kruikje) = soberheid (SOBER)
 • Playmobilmannetjes = verbondenheid met anderen (SAMEN)

Filmpjes: Veertigdagentijd, vasten

 • 40-dagentijd, wat is dat?
 • Veertigdagendoos

Op Aswoensdag start de veertigdagentijd. Dit is een periode waarin christenen tijd maken om zich voor te bereiden op Pasen. Om deze zes weken bewust te beleven, proberen vele christenen een aantal zaken te minderen om zo ruimte te maken voor wat écht belangrijk is. Dit jaar willen we graag nog een stapje verder gaan. Ik daag jou uit om tijdens deze veertigdagentijd méér te doen! 

Challenge accepted?

En wij? Wat kan jij meer of minder doen tijdens de vasten?

3de graad: + Quotes 40-dagentijd

3de GRAAD: Kunstwerk - Sinnvoll (Udo Mathee)

 • Wat heb je gezien?
 • Wat heeft jou geraakt?
 • Hoe heeft het jou geraakt?
 • Wat heeft het bij jou opgeroepen?

Verder stilstaan bij dit bijzondere kunstwerk!

STAP 1: Een zinvol leven

DEEL1: Celia

Filmpje - Het portret van Celia

Hallo ik ben Celia, ik woon in Guatemala. Ik kom juist terug van de school Weet je wat wij nu als huiswerk kregen? Nadenken over wat is voor ons Zinvol Leven, Buen Vivir. Tja, ik vind het een boeiende maar moeilijke vraag. Maar laat ik je eerst meenemen naar waar ik samen met mijn mama en nonkel Beto woon.  

Zinvol leven, ja het leven is goed als wij hier samen goed kunnen leven, als de natuur kan leven, als wij helder water kunnen drinken, eten kunnen verbouwen, zuivere lucht kunnen inademen en zo. 

Eigenlijk hé, is er genoeg, genoeg voor iedereen om goed te kunnen leven op een ecologische manier. Door te delen en te herverdelen, is het perfect mogelijk om iedereen in de wereld te geven wat hij of zij nodig heeft. 

Weet je wat het geheim van delen is: hoe meer je deelt, hoe beter we er samen van worden, hoe meer plezier we samen hebben. Van sommige zaken hebben wij zoveel dat het goed is om te minderen en te delen met anderen. Hoe minder we met de auto rijden, hoe beter het is voor onze fitheid en voor het milieu bv.

Verminderen van het ene geeft dan een vermeerdering van het andere. Of, delen is eigenlijk vermeerderen. Dat is nogal raar hé.

Wat is Broederlijk Delen?

 • Filmpje: Broederlijk Delen in 80 seconden
 • PPT: Campagne op kindermaat

De gieter: een sterk symbool!

De gieter staat symbool voor:

 • het zorgzaam omgaan met alles wat kostbaar is
 • het opnemen van je verantwoordelijkheid om voor iets/iemand te zorgen
 • verbondenheid
 • zuinig omgaan met bv. water (kleine gaatjes gieter versus tuinslang)
©Pixaby
©Pixaby

De gieter op zich is uiteraard slechts een hulmiddel. Jij bent degene die zorgt voor verandering en groei in je omgeving. Een gieter doet niets zolang jij hem niet vult met water, vastneemt en de planten water geeft. Hierbij is de link tussen de persoon, de gieter, het water, de plant, de aarde ... van groot belang. Al deze elementen kunnen namelijk niet los van elkaar gezien worden.

Zeker in de vastenperiode is de gieter een sterk symbool: ook in de vasten is het immers belangrijk heel bewust te kiezen voor zorgzaamheid, verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen we kostbaar vinden en met minder proberen meer te realiseren.

De 40-dagentijd op muziek: luister mee naar het lied van de dag (Vasten 2021)

Van Aswoensdag tot Pasen: Kerknet geeft de 40-dagentijd een muzikale invulling gebaseerd op een bijzondere verjaardag of liturgische tekst. Volg mee!

Klik op bijhorende foto en je komt op de juiste pagina!


Liedjes bij het thema

Samen zingen, versterkt de verbinding met elkaar. Dus zing uit volle borst!
 • Samen op weg naar Pasen
 • Shake, Shake, Shake
 • Ga je mee?
 • Tot iedereen  mee is! - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2023
 • Delen doet goed - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2020, 2021 en 2022
 • Iedereen mee - Campagnelied bij het project van Broederlijk Delen 2019